PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Praca w weekendy pod zewnętrzną firmą górniczą.
Pracuję na kopalni na stanowisku sztygar zmianowy pod ziemią. Czy pracując w firmie zewnętrznej (Sug) w weekendy na tej samej kopalni wykonując dokładnie te same czynności w sobotę i niedzielę mogę odrobić sobie dni chorobowe, które miałem w kopalni?
Ekspert ZUS odpowiada:
Praca sztygara zmianowego pod ziemią jest pracą górniczą wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. Okres Pana zatrudnienia na tym stanowisku zaliczymy w ciągłości – tj. w latach, miesiącach i dniach. Do uprawnień zaliczymy pełny okres Pana pracy od-do tj. z sobotami, niedzielami, świętami oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy. Oznacza to, że za wszystkie dni, za które wypłacono Panu wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek lub świadczenie rehabilitacyjne nie będą uwzględnione do pracy górniczej. Dni zwolnienia lekarskiego odliczymy z okresów pracy górniczej, więc te dni pozostaną do odpracowania. W tym przypadku bez znaczenia do ustalenia okresów pracy górniczej jest praca wykonywana w weekendy. Praca weekendowa nie jest pracą wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, którą można odpracować zwolnienia lekarskie.