PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Szkoła a emerytura górnicza
Chciałem zapytać jakie szkoły zalicza się do emerytury górniczej. Czy zalicza się każdą szkołę?
Ekspert ZUS odpowiada:
Do ustalenia uprawnień do emerytury górniczej zalicza się wyłącznie pracę górniczą wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy oznacza to, że do pracy górniczej nie zalicza się żadnej szkoły. Dodatkowo nadmieniam, że okres nauki w szkole zawodowej lub średniej, nie jest okresem składkowym i nie podlega zaliczeniu do ogólnego stażu pracy. Wyjątek stanowi przypadek, gdzie uczeń niezależnie od pobierania nauki, jest równocześnie zatrudniony u pracodawcy na podstawie indywidualnej umowy, na przykład umowy o naukę zawodu, o przyuczenie do określonej pracy. Wówczas okres tej pracy jest zaliczany tylko i wyłączenie do wysokości emerytury górniczej jako okres składkowy.