PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Zasiłek socjalny
Pragnę się przypomnieć. Pytałem już jak traktowany jest zasiłek socjalny górniczy (2 lata - likwidacja Zakładu Górniczego) w związku z ubieganiem się o emeryturę górniczą, ewentualnie inne świadczenie? Ekspert z ZUS prosił o więcej szczegółów. Podaję jak czytam w zaświadczeniu z SRK Bytom: " przebywał na górniczym pakiecie socjalnym - zasiłku socjalnym. Za powyższy okres odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne ZUS." Darek S.
Ekspert ZUS odpowiada:
Na podstawie przekazanych informacji nie możemy stwierdzić, jakie uprawnienia mogą Panu przysługiwać z tytułu otrzymywanego socjalnego zasiłku górniczego. W art. 50c ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostały wymienione okresy zatrudnienia, które uważa się za pracę górniczą. W powołanym przepisie górniczy zasiłek socjalny nie został wymieniony, zatem nie może być uwzględniony do okresów pracy górniczej. Okresem pracy równorzędnej z pracą górniczą ( art. 50c ust.2) jest zatrudnienie przy innych pracach nie dłużej niż 5 lat, do których pracownik wykonujący prace górniczą przeszedł w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego lub innego podmiotu wykonującego pracę górniczą. Przypomnę że, do uzyskania prawa do emerytury górniczej, zawsze wymagany jest 25-leni okres pracy górniczej. Jednak w przypadku emerytury górniczej bez względu na wiek należy udowodnić 25 lat pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. Prawo do emerytury górniczej z wieku 50 lat może Pan uzyskać jeśli udowodni 25 lat pracy górniczej (łącznie z okresami pracy równorzędnej), w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej. Emeryturę górniczą może Pan uzyskać w wieku 55 lat, jeśli udowodnieni 25 lat pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej. Okres 10 i 15 lat pracy górniczej dotyczy lat liczonych pojedynczo, natomiast łączny okres 25 lat (w przypadku uprawnień do emerytury górniczej z wieku 50 i 55 lat) może być uzupełniony o okresy pracy, które podlegają zaliczeniu w wymiarze półtorakrotnym tj. pracy w przodku lub pracy w charakterze członka drużyny ratowniczej. Uprawnienia w sprawie świadczeń emerytalnych rozpatrujemy wyłącznie na podstawie formalnie złożonego wniosku. Dopiero pełna analiza dokumentacji załączonej do wniosku o emeryturę górniczą pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie ewentualnych uprawnień. Proponuję zatem złożyć formalny wniosek o emeryturę.