PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Choroba zawodowa
jeżeli w 2021 r stwierdzono u mnie chorobę zawodową i wypłacono mi 20 procent odszkodowania, a w 2023 r stwierdzono pogorszenie stanu zdrowia, t. pylicy płuc i dodano 10 procent, to z którego roku będzie liczone za 1 procent odszkodowanie z 2021r czy z 2023r? Czy od kopalni również można domagać się odszkodowania, co jeżeli pracowałem na 3 kopalniach, od której się domagać odszkodowania? Od wszystkich, czy od ostatniej?
Ekspert ZUS odpowiada:
Zwiększenie uszczerbku na zdrowiu z tyt. choroby zawodowej o co najmniej o 10 punktów procentowych pozwala na wypłatę jednorazowego odszkodowania za to zwiększenie. Za każdy dodany procent uszczerbku na zdrowiu zostanie przyznane jednorazowe odszkodowanie w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dacie wydania decyzji. Aktualne kwoty jednorazowych odszkodowań są dostępne na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/kwoty-jednorazowych-odszkodowan1. Odpowiedź na pytanie dotyczące odszkodowania od kopalni nie leży w gestii ZUS – tą kwestię należy wyjaśnić bezpośrednio u pracodawcy.