PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Choroba zawodowa
czy astma jest uznana za chorobe zawodowa w gornictwie
Ekspert ZUS odpowiada:
Szczegółowe informacje dot. chorób zawodowych, sposobu i trybu postępowania w sprawie choroby zawodowej oraz podmiotów właściwych do rozpoznania chorób zawodowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367). Wykaz chorób zawodowych jest załącznikiem do tego Rozporządzenia. Jednostkami orzeczniczymi I stopnia są poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy i to tam należy się zwrócić z pytaniem. Stwierdzaniem chorób zawodowych zajmuje się Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. To właśnie ta instytucja, a nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się wydawaniem decyzji o chorobie zawodowej.