PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura górnicza
Dzień dobry Mam pytanie odnośnie pracy na stanowisku inspektora: Czy stanowiska: 1)" Inspektor ds. Przygotowania Produkcji "będzie zaliczone do pracy górniczej- w Zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23.12.1994r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego. Widnieje stanowisko Inspektor ds. przygotowania produkcji, rozwoju i projektowania procesu likwidacji zakładu górniczego, 2) Inspektor Gospodarki Maszynami i Smarami będzie zaliczane do pracy górniczej - w Zarządzeniu Nr 9 Widnieje stanowisko Inspektor gospodarki maszynami, smarami, technologii górniczej. Czy stanowiska muszą być identyczne( słowo w słowo) jak w Zarządzeniu nr 9 ?
Ekspert ZUS odpowiada:
Nazwa zajmowanego przez stanowiska musi ściśle odpowiadać nazwie stanowiska w powołanym zarządzeniu. Jeśli nazwa stanowiska pracy będzie się różnić od stanowiska wykazanego w zarządzeniu, wówczas okres pracy górniczej będziemy mogli ustalać wyłącznie w oparciu o miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię. W takim przypadku do okresów pracy górniczej zaliczymy tylko ten miesiąc zatrudnienia, w którym udowodnił Pan co najmniej połowę dniówek roboczych obowiązujących w danym miesiącu pod ziemią. Uprawnienia w sprawie świadczeń emerytalnych rozpatrujemy wyłącznie na podstawie formalnie złożonego wniosku. Dopiero pełna analiza dokumentacji załączonej do wniosku o emeryturę górniczą pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy udokumentowany staż jest wystarczający, do ustalenia uprawnień emerytalnych. W decyzji wskażemy udowodniony okres pracy górniczej. Wniosek o emeryturę może Pan złożyć w dowolnym momencie.