Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Czy nauka w szkołach górniczych jest uwzględniana przy wyliczanie kapitału początkowego
Proszę o informację w temacie związanym z wyliczeniem kapitału początkowego dla emeryta z emeryturą górniczą. Jak wystąpię z wnioskiem o przeliczenie emerytury górniczej na emeryturę powszechną to czy przy naliczaniu kapitału początkowego. Nauka w zasadniczej szkole górniczej a następnie w trzyletnim dziennym technikum górniczym , które ukończyłem. Pytanie czy okres nauki w szkołach górniczych będzie będzie miał wpływ na wysokość wyliczonego kapitału początkowego.
Ekspert ZUS odpowiada:
Okres nauki w szkole zawodowej lub średniej, nie jest okresem składkowym i nie podlega zaliczeniu do stażu pracy przy wyliczeniu kapitału początkowego. Wyjątek stanowi przypadek, gdzie uczeń niezależnie od pobierania nauki, był równocześnie zatrudniony u pracodawcy na podstawie indywidualnej umowy, na przykład umowy o naukę zawodu, o przyuczenie do określonej pracy. Wówczas okres tej pracy jest zaliczany do wyliczenia kapitału początkowego, jako okres składkowy. Fakt zatrudnienia pracownika młodocianego potwierdza zakład pracy w zaświadczeniu pracy, świadectwie pracy lub w indywidualnej umowie o naukę zawodu. Przypomnę, że emerytura powszechna przysługuje mężczyźnie po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego 65 lat. Wysokość emerytury powszechnej jest ustalana na podstawie kapitału początkowego, składek na ubezpieczenie emerytalne zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS oraz średniego dalszego trwania życia. Jeżeli jednak ubezpieczony pobierał wcześniejszą emeryturę np. górniczą, z podstawy naliczenia nowej emerytury potrąca się sumę pobranych już emerytur. Jeśli wysokość emerytury powszechnej będzie niższa, niż wcześniej wypłacana, to ZUS będzie kontynuował wypłatę dotychczasowego świadczenia.