Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Miesiąc składkowy i nieskladkowy
Dzień dobry pracuje jako górnik pz. Proszę o informację jak to jest z tymi miesiącami składkowymi i nieskadkowymi. Np miesiąc ma 20 dni roboczych przepracowałem 10 dni czyli mam nieskładkowy i musze odrobić miesiąc? Jeśli bym miał przepracowane 11 dni zaliczył by się miesiąc do składkowego? Czy do dni potrzebnych aby zaliczyć miesiąc składkowy wlicza się urlop?? Dziekuje
Ekspert ZUS odpowiada:
Okresami składkowymi nazywamy inaczej okresy ubezpieczenia, za które przewidziany jest obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne – ubezpieczenia emerytalne i rentowe – lub za które nie było obowiązku opłacania składki, ale ustawodawca uznał je za okresy składkowe. Natomiast okresami nieskładkowymi są okresy, za które nie było obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenia emerytalne i rentowe), które jednak z uwagi na specyficzny charakter podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do niektórych świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokości. Szczegółowy katalog okresów składkowych i nieskładkowych można znaleźć na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/okresy-uwzgledniane-przy-ustalaniu-prawa-do-emerytury-i-renty-i-obliczaniu-wysokosci-tych-swiadczen Do okresów nieskładkowych zaliczamy np. okresy pobierania: wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, świadczenia rehabilitacyjnego. Z treści zapytania wynika, że Pana wątpliwości dotyczą sposobu zaliczania do okresów pracy górniczej tzw. pracy mieszanej, wykonywanej częściowo na powierzchni i częściowo pod ziemią. Jeżeli jest Pan zatrudniony w przedsiębiorstwie górniczym, to staż pracy liczymy okresem od daty rozpoczęcia zatrudnienia do daty zgłoszenia wniosku lub daty zakończenia zatrudnienia i odliczamy okresy nieskładkowe, o których mowa wyżej. Jeżeli Pana miejscem pracy jest podmiot wykonujący prace na rzecz kopalń wówczas należy przedłożyć wykaz zjazdów pod ziemię za każdy miesiąc oddzielnie. Jako miesiąc pracy górniczej zaliczymy ten miesiąc, w którym przepracuje Pan pod ziemią co najmniej połowę obowiązujących dni roboczych w miesiącu danego roku wraz z urlopem, delegacjami związanymi z pracą oraz dniami na badania okresowe. Jeżeli w danym miesiącu było 20 dni roboczych to aby taki miesiąc uwzględnić jako miesiąc pracy górniczej powinien Pan posiadać 10 zjazdów lub np. 5 zjazdów i 5 dni urlopu taryfowego. W przypadku 21 dni roboczych jako połowę przyjmuje się 11 dni.