Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Nadsztygar górniczy oddziału wydobywczego w kopalni węgla kamiennego
Dzień dobry Mam pytanie odnośnie warunków koniecznych do zaliczenia miesiąca przepracowanego na stanowisku nadsztygara górniczego.: 1. Czy jeżeli miesiąc ma 20 dni roboczych to minimalna ilość zjazdów to 10 czy 11 ? 2. Czy w przypadku kiedy mam w danym miesiącu np. 13 zjazdów w dni robocze na 20 możliwych, ale miałem zwolnienie lekarskie szpitalne na 5 dni to taki zostanie zaliczony do stażu czy jest do odrobienia ? 3. W danym miesiącu mamy 20 dni roboczych a ja mam 19 zjazdów w dni robocze i 1 zjazd w sobotę to taki miesiąc zostanie zaliczony jako cały do pracy pod ziemią ? Pozdrawiam
Ekspert ZUS odpowiada:
Stanowisko „nadsztygar górniczy”, jest stanowiskiem pracy wymienionym w zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą, bez konieczności analizy miesięcznych wykazów zjazdów.. Zatem jeśli nazwa zajmowanego przez Pana stanowiska będzie zgodna z powołanym wyżej zarządzeniem, to okres pracy na tym stanowisku zaliczymy jako okres pracy górniczej. Jeśli natomiast nazwa stanowiska pracy będzie się różnić od stanowiska wykazanego w zarządzeniu, wówczas okres pracy górniczej będziemy ustalać wyłącznie w oparciu o miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię. W takim przypadku do okresów pracy górniczej zaliczymy tylko ten miesiąc zatrudnienia, w którym udowodnił Pan co najmniej połowę dniówek roboczych obowiązujących w danym miesiącu pod ziemią. Jeśli w danym miesiącu nie udowodnił Pan połowy zjazdów pod ziemię, to takiego miesiąca nie zaliczymy do okresów pracy górniczej. Oznacza to, że jeśli: - na 20 dni roboczych w miesiącu wykonał Pan 10 zjazdów pod ziemię - cały miesiąc zaliczymy do uprawnień jako okres pracy górniczej, - na 20 dni roboczych w miesiącu wykonał Pan 13 zjazdów i przez resztę miesiąca przebywał Pan na zwolnieniu lekarskim – cały miesiąc zaliczymy do uprawnień jako okres pracy górniczej, - na 20 dni roboczych w miesiącu wykonał Pan 19 zjazdów i 1 dzień w sobotę, - ten miesiąc również w całości zostanie zaliczony do uprawnień jako miesiąc pracy górniczej. Przy kwalifikowaniu pracy górniczej uwzględnimy m. in. okresy urlopy wypoczynkowego, urlopu szkoleniowego, delegacji służbowej i innych nieobecności usprawiedliwionych pozostających w związku z pracą, za które zachował Pan prawo do wynagrodzenia. Przypomnę, że uprawnienia w sprawie świadczeń emerytalnych rozpatrujemy wyłącznie na podstawie formalnie złożonego wniosku. Dopiero pełna analiza dokumentacji załączonej do wniosku o emeryturę górniczą pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy udokumentowany staż jest wystarczający, czy nie do ustalenia uprawnień emerytalnych. W decyzji wskażemy udowodniony okres pracy górniczej. Wniosek o emeryturę może Pan złożyć w dowolnym momencie.