Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Maszynista wyciągowy pod ziemią
Czy maszynista wyciągowy pod ziemią ma obowiązek udowadniać dniówki zjazdowe?
Ekspert ZUS odpowiada:
To zależy, w jakim celu. Praca maszynistów wyciągowych uznawana jest za pracę górniczą. Oznacza to, że przy ustalaniu uprawnień do emerytury górniczej ze względu na wiek 50 lub 55 lat, będzie ona zaliczona bez konieczności dokumentowania wykazem zjazdów. Natomiast przy ubieganiu się o emeryturę górniczą bez względu na wiek, która przysługuje po udokumentowaniu 25 lat pracy górniczej, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze pod ziemią - konieczny będzie miesięczny wykaz zjazdów. Praca maszynistów wyciągowych jest tzw. pracą mieszaną wykonywaną częściowo na powierzchni i częściowo pod ziemią, dlatego w tym przypadku wykaz zjazdów jest niezbędny, aby ustalić okresy pracy górniczej faktycznie wykonywanej stale i w pełnym wymiarze pod ziemią. W przypadku maszynisty wyciągowego wykaz zjazdów pozwoli także na korzystniejsze wyliczenie wysokości emerytury, poprzez zastosowanie korzystniejszego przelicznika. Przypomnę, że okres pracy górniczej wykonywanej stale i pełnym wymiarze czasu pod ziemią jest przeliczany przelicznikiem górniczym 1,5. Bez wykazu zastosowany zostanie przelicznik 1,4.