Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Wcześniejsza emerytura
Chciałbym dowiedzieć się o możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w kopalni ( na tzw. przodku) lub pomostów ki. Jestem z rocznika 1960, pracuję od 1975 roku. W latach 1981- 1988 pracowałem w kopalni. Pracuję do dzisiaj , bez żadnych przerw .
Ekspert ZUS odpowiada:
Przy ustaleniu prawa do emerytury górniczej, zawsze wymagany jest 25-leni okres pracy górniczej. Jednak w przypadku emerytury górniczej bez względu na wiek należy udowodnić 25 lat pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. W przypadku emerytury górniczej z wieku 50 lat również należy udowodnić 25 lat pracy górniczej (ale łącznie z okresami pracy równorzędnej), w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej. Natomiast w przypadku emerytury górniczej z wieku 55 lat, także należy udowodnić 25 lat pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej. Okres 10 i 15 lat pracy górniczej dotyczy lat liczonych pojedynczo, natomiast łączny okres 25 lat (w przypadku uprawnień do emerytury górniczej z wieku 50 i 55 lat) może być uzupełniony o okresy pracy, które podlegają zaliczeniu w wymiarze półtorakrotnym tj. pracy w przodku lub pracy w charakterze członka drużyny ratowniczej. Z podanych przez Pana informacji wynika, że posiada Pan 7 lat pracy w kopalni. Jest to niewystarczający okres do emerytury górniczej. Natomiast prawo do emerytury pomostowej mają pracownik, którzy wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i spełniają łącznie następujące warunki: • urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.; • ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat; • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn; • ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn; • przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS; • po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3. Ważne jest to, że prawo do emerytury pomostowej nabywa osoba, która łącznie spełniła wszystkie warunki. Ustalenie, czy dana sobą spełnia warunki do nabycia prawa do świadczenia, np. do emerytury pomostowej jest możliwe wyłącznie na podstawie analizy wniosku i złożonych wraz z nim dokumentów.