Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Inspektor gospodarki a 25 lat
Dzień dobry, W wieku 32 lat rozpocząłem pracę na kopalni jako inspektor gospodarki maszynami, smarami i technologii górniczej, czyli na stanowisku ujętym w tzw. Wykazie. Wcześniej pracowałem w branży niezwiązanej z górnictwem. Czy po przepracowaniu 25 lat + odróbki, a więc w wieku około 57 lat będę mógł (przy zachowaniu dzisiejszych przepisów) bez problemów przejść na emeryturę? Usłyszałem pogłoski, że jeżeli nie zmieszczę się w wieku 55 lat wtedy obowiązują inne przepisy? Pozdrawiam.
Ekspert ZUS odpowiada:
Obowiązujące przepisy prawne przewidują 3 sytuacje, w których możliwe jest przejście na emeryturę górniczą: 1. Emerytura górnicza bez względu na wiek: aby taką emeryturę otrzymać, trzeba udowodnić 25 lat pracy górniczej pod ziemią, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy - bez względu na zajmowane stanowisko. Do wymaganego stażu w tym przypadku zalicza się tzw. czystą pracę górniczą. Innymi słowy: wiek ubezpieczonego nie ma znaczenia, jeżeli udowodnił 25 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. 2. Emerytura górnicza w wieku 50 lat: przysługuje górnikowi, który ukończył 50 lat, jeżeli posiada 25 lat pracy górniczej, liczonej łącznie z okresami pracy równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat czystej pracy górniczej tj. wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. 3. Emerytura górnicza w wieku 55 lat: przysługuje górnikowi, który ukończył 55 lat, jeżeli posiada 25 lat pracy górniczej, liczonej łącznie z okresami pracy równorzędnej, w tym co najmniej 10 lat czystej pracy górniczej tj. wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. Wykaz, o którym Pan pisze, to wykaz stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią w kopalniach siarki i węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą, wprowadzony Zarządzeniem nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z 23 grudnia 1994r. Wykaz ten ma wpływ na sposób kwalifikowania danych okresów do pracy górniczej w przypadku stanowisk, na których wykonywana jest praca mieszana. Dla stanowisk wymienionych w tym wykazie do obliczenia wymaganego stażu 25 lat pracy górniczej nie potrzeba wykazu zjazdów. Aby zastosować to rozporządzenie, nazwa stanowiska musi jednak być dokładnie taka sama, jaka jest określona w wykazie. Jeśli Pana stanowisko to „inspektor gospodarki maszynami, smarami, technologii górniczej”, to zastosujemy przepisy tego rozporządzenia. W praktyce oznacza to, że będzie Pan musiał odpracować konkretne dni, których nie możemy zaliczyć do pracy górniczej. Natomiast jeśli nazwa Pana stanowiska będzie brzmiała inaczej, niż to wymienione w wykazie, to przy ustaleniu uprawnień do emerytury górniczej ze względu na wiek 50 lub 55 lat, do okresu pracy górniczej zaliczymy tylko ten miesiąc, w którym przepracował Pan pod ziemią co najmniej połowę dniówek roboczych obowiązujących w danym miesiącu. Jeżeli nie udowodni Pan w danym miesiącu połowy zjazdów pod ziemię, to taki miesiąc nie będzie zaliczony do stażu pracy górniczej, czyli trzeba będzie odpracować cały miesiąc (a nie tylko np. same dni zwolnienia chorobowego w takim niezaliczonym miesiącu). Jak widać, aby stwierdzić czy lub kiedy będą spełnione warunki do emerytury górniczej konieczne jest przeanalizowanie wielu okoliczności. Jest to możliwe wyłącznie na podstawie dokumentacji konkretnej sprawy. Prawo do emerytury zawsze ustalamy w oparciu o przepisy prawa, jakie obowiązują w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę.