Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura
Dzień dobry. W tym roku kończę 53 lata w górnictwie pracuje 20 lat pod ziemią jako ślusarz na przodkach. Mam przepracowane 2830 dniówek przodkowych 1.8. Pytanie moje czy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę czy muszę dalej pracować by mieć cały staż 25 lat? Czy muszę odrabiać również l4,szkolenia i oddawanie krwi?
Ekspert ZUS odpowiada:
Na łamach portalu wielokrotnie wyjaśnialiśmy kwestię ”odrabiania chorobowego”. Okres niezdolności do pracy z powodu choroby, za które lekarz wystawił Panu zwolnienie lekarskie nie może być traktowany na równi z okresem pracy. Jeśli przebywał Pan na zwolnieniu chorobowym oznacza to, że w tym czasie nie wykonywał Pan pracy pod ziemią. Dlatego takie okresy zwolnienia chorobowego nie są zaliczane do okresów pracy górniczej, potrzebnych do uzyskania prawa do emerytury górniczej. I nie ma tutaj znaczenia, czy chodzi o emeryturę bez względu na wiek, czy z wieku 50 czy 55 lat. W każdym przypadku, jeśli górnik ma np. 25-letni okres zatrudnienia, to przy obliczaniu okresów pracy górniczej odliczymy czas, kiedy przebywał na zwolnieniu chorobowym. Aby zatem udokumentować wymagany staż pracy górniczej, te niezaliczone okresy trzeba będzie „odrobić”. Zatem jeżeli wykonuje Pan pracę w kopalni na stanowisku robotniczym stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią, to z okresów pracy górniczej odlicza się okresy niezdolności do pracy z tytułu choroby, za które otrzymał Pan wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, w tym soboty, niedziele i dni świąteczne. W kwestii ustalenia prawa do emerytury górniczej, zawsze wymagany jest 25-leni okres pracy górniczej. Jednak w przypadku emerytury górniczej bez względu na wiek należy udowodnić 25 lat pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. W przypadku emerytury górniczej z wieku 50 lat również należy udowodnić 25 lat pracy górniczej (ale łącznie z okresami pracy równorzędnej), w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej. Natomiast w przypadku emerytury górniczej z wieku 55 lat, także należy udowodnić 25 lat pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej. Okres 10 i 15 lat pracy górniczej dotyczy lat liczonych pojedynczo, natomiast łączny okres 25 lat (w przypadku uprawnień do emerytury górniczej z wieku 50 i 55 lat) może być uzupełniony o okresy pracy, które podlegają zaliczeniu w wymiarze półtorakrotnym tj. pracy w przodku lub pracy w charakterze członka drużyny ratowniczej. Przypomnę, że uprawnienia w sprawie świadczeń emerytalnych rozpatrujemy wyłącznie na podstawie formalnie złożonego wniosku. Dopiero pełna analiza dokumentacji załączonej do wniosku o emeryturę górniczą pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy udokumentowany staż jest wystarczający, czy nie. W decyzji wskażemy udowodniony okres pracy górniczej. Wniosek o emeryturę może Pan złożyć w dowolnym momencie.