Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Wpływ wypłaty zysków na pobór emerytury.
W nawiązaniu do wcześniejszego zapytania "Przejście na emeryturę w połowie roku", proszę o odpowiedź w temacie, wpływu wypłaty zysków wypracowanych w roku poprzedzającym przejście na emeryturę na pobór emerytury. Czy przychód z wypłaty zysków (~2x średnia krajowa) za rok poprzedzający przejście na emeryturę, może mieć wpływ na zawieszenie, lub zmniejszenie świadczenia emerytalnego w danym roku. Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
Ekspert ZUS odpowiada:
Wcześniejsza emerytura (np. emerytura górnicza) może zostać zmniejszona lub zawieszona z powodu przychodu osiąganego i przysługującego za okres po przyznaniu prawa do emerytury. Chodzi tutaj o przychód, który podlega oskładkowaniu (np. wynagrodzenia, nagrody, premie, przychód z działalności gospodarczej, itp.). Jeśli osiągnięty przez Pana przychód (podlegający oskładkowaniu) będzie dotyczył roku poprzedzającego nabycie prawa lub podjęcia wypłaty emerytury, wówczas pozostanie on bez wpływu na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury. Jeżeli dany przychód nie stanowi podstawy składek na ubezpieczenia społeczne – np. wypłata zysku dla akcjonariusza, albo przychód z wynajmu nieruchomości – wówczas nie ma on wpływu na emeryturę. Przykład 1: Górnik przechodzi w czerwcu 2023 r. na emeryturę górniczą. W styczniu 2023 r., jeszcze jako pracownik, otrzymał od pracodawcy przychód (np. świadczenie związane z zyskiem, wypracowanym w ubiegłym roku). Takie świadczenie pozostaje bez wpływu na zmniejszenie/zawieszenie emerytury, bo zostało wypłacone przed uzyskaniem prawa do emerytury. Przykład 2: Górnik przechodzi w czerwcu 2023 r. na emeryturę górniczą. W lipcu 2023 r., już jako emeryt, otrzymał od swojego byłego pracodawcy przychód - świadczenie związane z zyskiem, wypracowanym w ubiegłym roku, przysługuje za 2022 rok. Takie świadczenie pozostaje bez wpływu na zmniejszenie/zawieszenie emerytury, bo choć zostało wypłacone po uzyskaniu prawa do emerytury, to dotyczy okresu przed nabyciem tego prawa. Przykład 3: Górnik przechodzi w czerwcu 2023 r. na emeryturę. Posiada akcje jakiejś spółki, która co roku wypracowuje zyski i część tych zysków wypłaca akcjonariuszom. Bez względu na to, kiedy takie zyski będą wypłacone, nie mają one wpływu na zmniejszenie/zawieszenie emerytury, bo nie są to przychody podlegające oskładkowaniu. Przykład 4: Górnik przechodzi w czerwcu 2023 r. na emeryturę górniczą. Od sierpnia 2023 r. podejmuje dodatkową pracę, z której otrzymuje wynagrodzenie. To wynagrodzenie obowiązkowo podlega oskładkowaniu. Taki przychód może mieć wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury – w zależności od wysokości tego przychodu. Szczegółowe zasady zmniejszania/zawieszania świadczeń emerytalno-rentowych ze względu na osiągany przychód są opisane na naszej stronie internetowej: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow .