Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura w obnizonym wieku z tytułu pracy górniczej
Zus na swojej stronie zamieścił taki zapis Możesz uzyskać emeryturę w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej, jeżeli: urodziłeś się w latach 1949-1968, na 31 grudnia 2008 r. : udowodniłeś wymagany staż tj. okresy składkowe i nieskładkowe (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej, wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy albo pracy górniczej, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki, ukończyłeś wiek emerytalny obniżony w stosunku do powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, jednak nie więcej niż o 15 lat. Wcześniej pytałem o ten przepis ale argumentowaliście Państwo,że warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach mają być spełnione do 31 grudnia 2008 r . w zakładce na stronie internetowej https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/emerytury-i-renty-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych-16832385/art-46 jest zapis mówiący powołujacy się na dziennik ustaw 2022.540t.j. akt obowiązujący od października 2022 do 28 lutego 2023 mówiący że zapis o konieczności spełnienia warunków do uzyskania emerytury do dnia 31 grudnia 2008 zostaje uchylony . Czy mam rozumieć ,że te warunki jak wyżej plus dodatkowo nieprzystapienie do otwartego funduszu emerytalnego ( OFE) wystarczą aby starać się o wcześniejszą emeryturę . Aktualnie mam 63 lata i przepracowane na dole 10 lat w pełnym wymiarze czasu pracy
Ekspert ZUS odpowiada:
Akt prawny, znajdujący się w Dzienniku Ustaw z 2022 roku pod pozycją 540 nie ma związku z przepisami o emeryturach. Prawdopodobnie chodziło o pozycję 504, gdzie umieszczone jest obwieszczenie o z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Brzmienie art. 46 zostało zmienione ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1397). Ta ustawa uchyliła tylko jeden punkt w art. 46 – konkretnie punkt 3 w ustępie 1 tego artykułu. Uchylony przepis dotyczył konieczności rozwiązania stosunku pracy. Pozostałe zapisy tego artykułu, w tym ust. 1 pkt. 2: „warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią do 31 grudnia 2008r.” - pozostają nadal w mocy. To oznacza, że informacja na stronie ZUS jest prawidłowa. Możliwość obniżenia wieku emerytalnego mają tylko te osoby, które spełnią określone warunki do 31 grudnia 2008 r.