Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Co nalezy sie wdowie
co otrzyma wdowa po smierci meza jezeli bralem pol emerytury i cala rente,jakie odszkodowanie jezeli zgon nastapil z powodu choroby zawodowej ,
Ekspert ZUS odpowiada:
Jeżeli Lekarz Orzecznik ZUS orzeknie, że zgon świadczeniobiorcy nastąpił wskutek choroby zawodowej, to wdowa ma prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci męża. Jednorazowe odszkodowanie pomniejsza się o kwotę jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłaconego wcześniej osobie zmarłej. Wdowie przysługuje również renta rodzinna w wysokości 85% jednego świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. ZUS najpierw zbada, które świadczenie byłoby korzystniejsze i przyzna rentę rodzinną w wysokości 85% korzystniejszego świadczenia.