PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Obliczenie emerytury
W sierpniu 2022 r. uzyskałem wyrok sądu przyznający mi prawo do emerytury z dniem 14.11.2021 r. We wrześniu 2022 złożyłem wniosek o przyznanie emerytury, który to wniosek został odrzucony ponieważ ZUS wyliczył mi już jej wysokość od dnia 14.11.2021 ze wskaźnikiem z 2021 r. Czy mogę ponownie przeliczyć wysokość mojej emerytury biorąc pod uwagę wskaźnik z 2022 r. ponieważ dopiero wtedy złożyłem wniosek o wyliczenie i podjęcie wypłaty?
Ekspert ZUS odpowiada:
Nie sprecyzował Pan o jaki wskaźnik chodzi, niemniej jednak przypuszczam, że Pana wątpliwości budzi wysokość kwoty bazowej przyjętej do obliczenia emerytury. Skoro sąd prawomocnym wyrokiem uchylił decyzję organu rentowego i przyznał prawo do emerytury od 14.11.2021r., to prawidłowo emerytura została ona obliczona w oparciu o kwotę bazową obowiązującą od 1 marca 2021r. Możliwości przeliczenia świadczeń od innych kwot bazowych niż przyjęte do przyznania świadczeń wynikały z art. 110 i 110a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które zostały uchylone od 1 stycznia 2022r.