Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Praca gÓrnicza - poŁowa zjazdÓw w miesiĄcu c.d.
W jaki sposób należy interpretować Państwa odpowiedź : "Przy kwalifikowaniu pracy górniczej uwzględnimy m.in. okresy urlopów wypoczynkowych, urlopu szkoleniowego, delegacji służbowej i innych nieobecności usprawiedliwionych pozostających w związku z pracą, za które zachował Pan prawo do wynagrodzenia" ? Czu okresy wymienione w Państwa odpowiedzi należy odjąć od całkowitej ilości dni "czarnych" w danym miesiącu, a wymaganą połowę zjazdów obliczać z dniówek "czarnych" pozostałych po odjęciu okresów urlopów wypoczynkowych, urlopu szkoleniowego, delegacji służbowych i innych nieobecności usprawiedliwionych pozostających w związku z pracą, za które pracownik zachował prawo do wynagrodzenia?
Ekspert ZUS odpowiada:
Dla doprecyzowania odpowiedzi najlepiej będzie jeśli posłużę się przykładami. PRZYKŁAD PIERWSZY: w lipcu 2020r. przypadało 23 dniówki robocze, jeśli w tym miesiącu miał Pan 5 zjazdów pod ziemię, 5 dni urlopu wypoczynkowego, 1 dzień szkolenia i 1 dzień delegacji służbowej, wówczas uznamy, że wykonał Pan co najmniej połowę zjazdów pod ziemię w danym miesiącu. Zatem cały ten miesiąc zostanie zaliczony jako okres pracy górniczej. PRZYKŁAD DRUGI: w sierpniu 2020r. przypadało 21 dniówek roboczych, jeśli w tym miesiącu miał Pan 6 zjazdów, 2 dni urlopu wypoczynkowego, 1 dzień szkolenia i 1 dzień delegacji służbowej wówczas nie będziemy mogli uznać, że wykonał Pan co najmniej połowę zjazdów pod ziemię. Oznacza to, że ten miesiąc pracy nie zostanie zaliczony jako miesiąc pracy górniczej.
Partnerzy portalu