Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Wyrok sądu
Czy jeżeli w wyroku sądu jest powołanie się na art. 129 ustawy o emeryturach i rentach przyznające prawo do emerytury wstecz, czy to oznacza, że emerytura zostanie nadpłacona?
Ekspert ZUS odpowiada:
Trudno jest się odnieść do pytania, nie znając informacji zawartych w sentencji wyroku oraz jego uzasadnieniu. Pamiętać należy, że ZUS wykonując wyrok sądu odnosi się do każdej sprawy indywidualnie. Opiera się również na stanie faktycznym jaki odzwierciedla posiadana dokumentacja. Przy czym nabycie prawa do emerytury pierwszy raz nie zawsze jest równoznaczne z jego wypłatą(tj. wypłata od nabycia prawa do emerytury). Nadmieniam, że osoba ubiegająca się o emeryturę pierwszy raz i pozostająca w zatrudnieniu powinna mieć na względzie, że z dniem spełnienia wszystkich warunków ustawowych niezbędnych do nabycia prawa do wnioskowanego świadczenia uzyska to prawo, jednakże wypłata świadczenia nastąpi dopiero wówczas , gdy rozwiąże stosunek pracy łączący ją z pracodawcą(lub pracodawcami), na rzecz którego świadczyła pracę bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury. W przeciwnym razie prawo do emerytury ulegnie zawieszeniu (zgodnie z art.103a ustawy z 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), skutkując wstrzymaniem jego realizacji do czasu rozwiązania stosunku pracy. Także, w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się udać do właściwego Oddziału ZUS, który w oparciu o posiadaną dokumentację udzieli Panu odpowiedzi i rozwieje wątpliwości.
Partnerzy portalu