Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Ustalenie podztawy wymiaru kapitału początkowego.
1. Praca w kopalnii od 1.10.1981 r. do 21.10.1981 r. 2.Powołanie do zasadniczej służby wojskowej od 22.10.1981 r. do 15.10.1983 r. 3. Powrót do pracy w kopalnii od 30.10.1983 r. 4. Świadectwo pracy : Zatrudniony w kopalnii od dnia 1.10.1981 r. do 30.10.1989 r. Witam. Sprawa dotyczy Dz.U.1989 nr 11 poz. 63. Rozdział 3 paragraf 9.3. który mówi: W razie pobierania przez pracownika wynagrodzenia zmniejszonego w związku odbywaniem czynnej służby wojskowej,do obliczania podztawy wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie w pełnej wysokości. Pytanie: Czy podztawa wymiaru wynagrodzenia za miesiąc październik 1981 r. w myśl powyższego rozporządzenia, nie powinna być zwiększona do pełnej wysokości,czyli do pełnego miesiąca. Z góry za odpowiedź dziękuje...
Ekspert ZUS odpowiada:
Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustalimy na zasadach określonych art.174 ust.3a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022r. poz. 504). Zatem przy obliczeniu podstawy wymiaru kapitału początkowego z uwzględnieniem lat, w których zatrudnienie trwało tylko przez część roku kalendarzowego, wskaźnik wynagrodzenia dla danego roku ustalimy porównując osiągnięte wynagrodzenie do przeciętnego wynagrodzenia za ten rok proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy.
Partnerzy portalu