Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura na 50 lat
Witam, mam przepracowane ponad 15 lat pracy pod ziemią (większość to była praca tzw. mieszana). Czy pracując kolejne 10 lat w centrali spółki górniczej na stanowisku inspektora, będę mógł się ubiegać o emeryturę na wiek 50 lat mając przepracowane 25 lat tak jak wyżej napisałem ?
Ekspert ZUS odpowiada:
Uprawnienia do świadczeń ustala się na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie formalnie złożonego wniosku, zawierającego dokumentację niezbędną do ustalenia okresu pracy górniczej. Dodatkowo nadmieniam, że stanowisko inspektora (określonej specjalności), to stanowisko dozoru ruchu. Jeżeli pracownik jest zatrudniony pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu zakładu górniczego i nazwa stanowiska pracy jest wymieniona w zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą, to do wniosku o emeryturę górniczą pracownik nie jest obowiązany przedstawić wykazu zjazdów pod ziemię za poszczególne miesiące. Jeżeli stanowisko nie będzie wymienione w powyższym zarządzeniu, to okres pracy górniczej będzie rozpatrywany w oparciu o miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię, który należy dołączyć do dokumentacji złożonej w celu ustalenia uprawnienia do emerytury górniczej. W związku z powyższym, zaliczeniu będzie podlegał miesiąc, w którym będzie przepracowana pod ziemią co najmniej połowa dniówek roboczych obowiązująca w danym miesiącu (jeżeli pracownik nie udowodni połowy zjazdów pod ziemię to taki miesiąc nie będzie zaliczony do stażu pracy jako praca górnicza). Wyjaśniam, że praca górnicza to praca wykonywana w kopalniach, spółkach lub prywatnych przedsiębiorstwach, które w zakresie prowadzonej działalności zawodowej wykonują roboty górnicze zgodne z art. 50 c ust.1 pkt 1,2 ustawy emerytalnej lub budowlano-montażowe zgodnie z art. 50 c ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej na rzecz danych kopalń. Należy również pamiętać, że do 25-letniego okresu pracy górniczej i równorzędnej nie możemy uwzględnić innej pracy niż praca, która została w ustawie emerytalnej uznana za pracę górniczą lub równorzędną z pracą górniczą. W związku z powyższym, nie możemy odnieść się do Pana pytania, czy spełni Pan warunki niezbędne do uzyskania prawa do emerytury górniczej z wieku 50 lat.
Partnerzy portalu