Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Mniej niż 22 dni robocze
Proszę o wyjaśnienie co w przypadku pracy w firmie górniczej jako zwykły pracownik dołowy jeżeli dni roboczych jest mniej niż 22. Zgodnie z ustawą miesiąc liczony jest jako 22 dni robocze a ja nie pracuję w weekendy i zus nie chce mi zaliczyć tych miesięcy jako przepracowanych na dole
Ekspert ZUS odpowiada:
Nie mogę udzielić jednoznacznej odpowiedzi ponieważ Pana pytanie jest zbyt ogólne i nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji. Ustalenia prawa i wysokości emerytury górniczej wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji dołączonej do wniosku. Prawo i wysokość emerytury górniczej ustalimy w oparciu o przepisy ustawy emerytalnej. Oznacza to, że do okresu pracy górniczej uwzględnimy zatrudnienie wykonywane pod ziemią w podmiocie, który w zakresie prowadzonej działalności wykonywał na rzecz kopalń określone roboty górnicze lub montażowe. Dlatego w takich przypadkach przy ustaleniu prawa i wysokości emerytury górniczej wymagany jest miesięczny wykaz dniówek przepracowanych pod ziemią. W związku z tym do pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią zaliczymy miesiąc, w którym udowodnił Pan pełną ilość zjazdów obowiązujących w danym miesiącu. Natomiast do pracy mieszanej zaliczymy miesiąc, w którym przepracował Pan połowę dniówek roboczych pod ziemią. Jeśli nie wykonał Pan w danym miesiącu połowy zjazdów pod ziemię to taki miesiąc nie będzie zaliczony do stażu pracy jako okres pracy górniczej. Proponuję zwrócić się do jednostki ZUS, która wydała Panu decyzję. W oparciu o posiadaną dokumentację zostaną Panu udzielone stosowne wyjaśnienia. Przypomnę, że każda decyzja organu rentowego podlega kontroli sądu. Jeśli nie zgadza się Pan z decyzją organu rentowego , to może Pan wnieść odwołanie od tej decyzji w terminie 1 miesiąca od jej doręczenia.
Partnerzy portalu