Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Przeliczanie emerytury
Witam Pytanie odnośnie przelicznia emerytury od 01.2017 - 01.2021 przebywałem na urlopie górniczym, od 02.2021 -emerytura, przez cały ten okres tj. od 2017 roku pracuję na umowie o pracę, do 2021 roku przeliczałem emeryturę co kwartał ze względu na dodatkowy staż, od 2022 jest tylko możliwość przeliczenia raz w roku, a jak jest z skłdkami emerytalnymi które mam opłacne kiedy będę mógł wnioskować o przliczenie czy dopiero po uzyskaniu powszechnego wieku emerytalnego?. czy dalej można przeliczać po przepracowaniu 30 miesięcy od przyznania emerytury. pozdrawiam
Ekspert ZUS odpowiada:
Od 1 stycznia 2022r. zmieniły się przepisy w zakresie przeliczenia dotychczas pobieranej emerytury (obliczonej na starych zasadach). Chodzi o możliwość doliczenia do stażu emerytalnego wyłącznie okresu składkowego, który nie został uwzględniony w wymiarze pobieranego świadczenia. Oznacza to, że okres nieskładkowy (np. okres zasiłku chorobowego) nie zostanie uwzględniony do przeliczenia świadczenia. Zmiana ta również wprowadziła ograniczenie ponieważ zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu (art.3 pkt 6 ustawy zmieniającej, Dz .U. poz. 1621 z 2021r.), ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty na skutek doliczenia okresów składkowych może nastąpić nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli w danym roku ustało ubezpieczenie. Natomiast kwestia doliczenia składek o których Pan pisze, dotyczy wyłącznie emerytur obliczonych według zreformowanych zasad. Zatem doliczenie składek będzie dotyczyło emerytury powszechnej. Przypomnę, że prawo do emerytury powszechnej przysługuje mężczyźnie po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego tj. 65 lat.