Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura zaliczenie dniówek dołowych
Dzień Dobry Mam przepracowane w sumie 13 lat pod ziemią w pełnym wymiarze czasu pracy .Chciałbym zapytać czy w moim wypadku przy ustalaniu wysokości normalenj emerytury z wieku 65 lat dla mężczyzn obowiązywać będą również przeliczniki które są uznawane przy korzystaniu z emerytury górniczej ? 1) 1,5 za każdy rok pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy; 2) 1,8 za każdy rok pracy, o której mowa w art. 50d; 3) 1,4 za każdy rok pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, o której mowa w art. 50c ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, wykonywanej częściowo na powierzchni i częściowo pod ziemią;
Ekspert ZUS odpowiada:
Przy obliczeniu emerytury powszechnej nie stosuje się przeliczników górniczych. Wysokość emerytury powszechnej obliczymy według nowych zasad . Wysokość tej emerytury będzie zależała od: • kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zapisane na indywidualnym koncie ubezpieczonego, • kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, • średniego dalszego trwania życia właściwego dla wieku przejścia na emeryturę. Suma zwaloryzowanych składek emerytalnych i zwaloryzowanego kapitału początkowego, to podstawa obliczenia emerytury. Wysokość emerytury obliczymy dzieląc podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwania życia właściwe dla wieku przejścia na emeryturę. Przypomnę, że emerytura powszechna przysługuje mężczyźnie: • po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego tj. 65 lat • jeśli ma opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych przynajmniej za 1 dzień, np. jako pracownik czy też osoba prowadząca działalność pozarolniczą.