Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura górnicza
Dzień Dobry Uzyskałem od Państwa taką odpowiedź Ekspert ZUS odpowiada: Emeryturę w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej może uzyskać osoba: która nie przystąpiła do OFE lub złoży wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa oraz spełniła następujące warunki: I. urodziła się po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., i na 31 grudnia 2008 r. •udowodniła co najmniej 5 lat pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią/ na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz kopalniach otworowych siarki •udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące dla kobiet 20 lat i dla mężczyzn 25 lat •ukończyła wiek emerytalny obniżony w stosunku do wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, jednak nie więcej niż o 15 lat Przytoczony przez Pana przepis jest nadal aktualny. Należy pamiętać jednak, że emerytura w obniżonym wieku o pracę górniczą przysługuje po spełnieniu na dzień 31.12.2008 r. wszystkich warunków łącznie(staż i wiek). Ja spełniłem na koniec 2008 r te warunki .tzn mam okres składkowy i nieskładowy w wysokosci 25 lat , mam przepracowane 8 lat pod ziemią na stanowisku sztygara zminaowego i oddziałowego , zlozyłem wniosek o przekazanie środków z OFE , dzisiaj mam 62 lata więc obniżając od 65 lat 6 miesięcy za każdy rok pracy pod ziemią wychodzi mi że w wieku 61 lat mógłbym skorzystać z emerytury. Czy to co napisałem jest zgodne i mogę złożyć wniosek emerytalny
Ekspert ZUS odpowiada:
Z podanych przez Pana informacji wynika, że nie spełnia Pan warunku, w którym na dzień 31.12.2008 r. udowodni Pan wymagany obniżony o pracę górniczą wiek emerytalny. Zatem nie może Pan skorzystać z emerytury z obniżenia wieku emerytalnego o pracę górniczą.