Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Wyliczanie dniówek w skali miesiąca
Witam. Frapuje mnie pytanie odnośnie dniówek poltorakrotnych i pracy w soboty niedziele i Święta. Przykład: Miesiąc pracy ma 22 dni robocze. Załóżmy, że w tym miesiącu z tych 22 dni, 15 mam przepracowanych jako dniówki poltorakrotne, resztę nie. Ponadto przepracowałem 4 dni "świąteczne" (2 soboty i 2 niedzielę) za które wybrałem 2 dni wolne w tygodniu (czyli roboczych dni robi się 20, a nie 22). Ile w takim wypadku dni będzie mi zaliczonych do pracy górniczej czystej a ile w przeliczeniu z dniami poltorakrotnymi? Pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią jako górnik. Chodzi mi o wyjaśnienie tego przykładu bym sobie mógł sam przeliczać na bieżąco dniówki do emerytury wieku50 lat, gdzie jest mowa o wymogu 15 lat czystej pracy górniczej, a łącznie 25 lat pracy górniczej. Muszę wiedzieć w skali miesiąca jak to jest wyliczane. B.prosze o wyjasnienie tego na moim przykładzie. I wyjaśnienie czy wybieranie tzw "zetek" za przepracowane dni świąteczne, co uszczupla mi moje przepracowane dni robocze (bo w tygodniu mam dzień wolny gdy wybieram zetkę) ma wpływ na mój staż do emerytury? Z góry dziękuję. Rafał
Ekspert ZUS odpowiada:
Dniówki w wymiarze półtorakrotnym (dot. pracy w przodku) wykazuje pracodawca w załączniku do karty ewidencyjnej pracownika, w którym zapisuje liczbę przepracowanych dniówek w poszczególnych miesiącach w danym roku kalendarzowym. Dniówki zaliczane w wymiarze półtorakrotnym uwzględniane są przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej oraz do jej wysokości. Przy ustalaniu wysokości emerytury górniczej uwzględniane są przelicznikiem 1.8. Przy ustalaniu prawa i wysokości dniówki wykazane jako półtorakrotne sumujemy z całego okresu pracy, w którym zostały przepracowane (np. łącznie 4000 dniówek w wymiarze półtorakrotnym). Następnie wykazaną sumę dni zamieniamy na miesiące, przyjmując za miesiąc 22 dni robocze. Dla zobrazowania sposobu przeliczenia posłużę się przykładem dla osoby, która osiągnęła 50 lat i przepracowała 15 lat pod ziemią oraz udokumentowała 4000 dniówek w wymiarze półtorakrotnym. Wyliczenie okresu pracy górniczej w wymiarze półtorakrotnym przedstawia się następująco: 4000 : 22 = 181 miesięcy : 12 = 15 lat, 1 miesiąc i 18 dni [(15 x 12) + 1] x 22 = 3982; (4000 - 3982 = 18). Okres pracy wyrażony w dniówkach zaliczanych w wymiarze półtorakrotnym: 15 lat, 1 miesiąc, 18 dni do prawa zaliczamy w połowie wysokości tj. 7 lat, 6 miesięcy i 20 dni. Po zsumowaniu otrzymujemy łączny okres pracy górniczej około: 22 lata, 6 miesięcy. Należy pamiętać, że do 25-letniego okresu pracy górniczej i równorzędnej nie możemy uwzględnić innej pracy niż praca, która została w ustawie emerytalnej uznana za pracę górniczą lub równorzędną z pracą górniczą. Na podstawie podanych informacji nie mogę udzielić Panu jednoznacznej odpowiedzi ponieważ ilość dniówek w wymiarze półtorakrotnym potwierdza pracodawca w oparciu o prowadzoną dokumentację. W związku z tym proponuję wystąpić do ZUS z formalnym wnioskiem o emeryturę górniczą. Na podstawie analizy całości dokumentacji, ZUS ustali w decyzji faktyczny okres pracy górniczej i wskaże jaki okres pracy górniczej brakuje Panu do uzyskania uprawnień emerytalnych