Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Inspektor pod ziemiĄ
Dzień Dobry Mam pytanie - przez okres 5 lat byłem zatrudniony jako inspektor kontroli jakości pod ziemią - na świadectwie pracy zapis zatrudniony pod ziemią w pełnym zakresie czasu pracy Mam do tego stosowny wykaz zjazdów . Od osoby w ZUS usłyszałem ,ze tego stanowiska nie ma na wykazie więc mi go nie zaliczą do pracy pod ziemią, To stanowisko pełniłem w latach 1991 -1995r. Cy to co usłyszałem w ZUS jest zgodne z prawem , jaki przelicznik obowiązuje do tego stanowiska ? Z góry dziękuję za odpowiedź
Ekspert ZUS odpowiada:
Odnośnie kwestii stanowiska wyjaśniam, że stanowisko inspektora (określonej specjalności), o którym Pan wspomina to stanowisko dozoru ruchu (nie jest to stanowisko pracownika fizycznego, który wykonuje pracę stale i w pełnym wymiarze czasu pracy). Jeżeli pracownik jest zatrudniony pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu zakładu górniczego i nazwa stanowiska pracy jest wymieniona w zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą, to do wniosku o emeryturę górniczą pracownik nie jest obowiązany przedstawić wykazu zjazdów pod ziemię za poszczególne miesiące. Jeżeli stanowisko nie będzie wymienione w powyższym zarządzeniu, to okres pracy górniczej będzie rozpatrywany w oparciu o miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię, który należy dołączyć do dokumentacji złożonej w celu ustalenia uprawnienia do emerytury górniczej. W związku z powyższym, zaliczeniu jako praca mieszana (wykonywana częściowo pod ziemią a częściowo na powierzchni) będzie podlegał miesiąc, w którym będzie przepracowana pod ziemią co najmniej połowa dniówek roboczych obowiązująca w danym miesiącu (jeżeli pracownik nie udowodni połowy zjazdów pod ziemię to taki miesiąc nie będzie zaliczony do stażu pracy jako praca górnicza).A jeżeli pracownik przepracuje pełną ilość dni roboczych obowiązującą w danym miesiącu to taki miesiąc zaliczymy jako praca wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.