Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Przedluzenie wniosku o chorobe zawodowa
witam jak ZUS moze wyznaczac 30 dni na zalatwienie badan przez PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY ktory ten z koleji kieruje na badania OSRODKA MEDYCYNY PRACY na badania po tym terminie ZUS odmawia podjecia sprawy i trzeba na nowo skladac wniosek , komu to ma służyć przeciez to bledne kolo ,a sprawa sie toczy sie swojm tempem traci wnioskodawca ,a zyskuje ZUS ,,czy to jest ta nowa demokracja czy ZUS postepuje prawidlowo , o co w tym wszystkim chodzi ,
Ekspert ZUS odpowiada:
Wniosek o jakiekolwiek świadczenie powinien być kompletny. W przypadku stwierdzenia braków organ rentowy wzywa do ich usunięcia i wyznacza termin na podstawie § 29.1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno – rentowe (Dz. U. 2011.237.1412). Jednocześnie informujemy, że w sprawach o ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową, decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzająca chorobę zawodową jest dokumentem podstawowym. Lekarz Orzecznik ZUS w oparciu decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego orzeka jedynie czy niezdolność do pracy ma związek ze stwierdzoną chorobą zawodową. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ponosi odpowiedzialności za terminy wyznaczane przez inne instytucje.