Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura na wiek 50 lat
Wracając do poprzedniego mojego postu może Państwo pomogą mi to wyliczyć na przykładzie. Mam 15 lat pracy na dole (czysta praca górnicza). W tym okresie mam 2500 dniówek przodkowych. Oraz uśredniając: 1 rok L4. 2500:22:12 daje około 9 lat i 6 m-cy. Czyli czysta praca górnicza to 15 lat - 1 rok za L4. To daje 14 lat plus te 9 lat. Czyli pracy górniczej mam łącznie 23 lata? W ten sposób się to liczy? Ostatnie pytanie: Czy na urlop górniczy mogą się udać tylko górnicy którzy mają 21 lat czystej pracy górniczej czy te 21 lat może także uwzględniać dniówki poltorakrotne? Jak w wyżej przytoczonym przykładzie. Czy na urlop górniczy mogą się także udać inspektorzy dołowi w tzw pracy mieszanej czy tylko pracownicy fizyczni?
Ekspert ZUS odpowiada:
Przedstawiona analiza wyliczenia nie stwierdza okresu pracy górniczej a jedynie wyjaśnia sposób, w jaki przelicza się staż pracy wraz z dniówkami w wymiarze półtorakrotnym do emerytury górniczej. W przekazanej informacji, stwierdza Pan, że przepracował 15 lat oraz że posiada Pan 2500 dniówek w wymiarze półtorakrotnym, a także 1 rok zwolnienia lekarskiego. Aby ustalić, jaki okres pracy górniczej należy zaliczyć w wymiarze półtorakrotnym, dokonujemy przeliczenia dniówek przodkowych na okres pracy. Przeliczenie następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Jeżeli w zaświadczeniu stwierdzającym zatrudnienie po 31.12.1980 r. są podane dniówki robocze a nie okresy zatrudnienia, sumę dni zamienia się na miesiące przyjmując za miesiąc 22 dni robocze. Zatem 2500 podzielone przez 22 ( 2500 : 22 = 113 miesięcy ) to jest okres pracy górniczej w wymiarze półtorakrotnym. 113 miesięcy to liczba dniówek zamieniona na okres pracy który daje 9 lat i 5 miesięcy. Otrzymany wynik mnożymy x 1,5 (wymiar półtorakrotny), (9 lat i 5 miesięcy x 1,5) =14 lat i 1 miesiąc. Teraz możemy wyliczyć ogólny okres pracy górniczej, z uwzględnieniem tego przeliczonego w wymiarze półtorakrotnym: W ogólnym okresie pracy 15 lat, mieści się okres 9 lat, 5 miesięcy pracy górniczej wykazanej w dniówkach przodkowych, to pozostały okres pracy górniczej - liczonej pojedynczo - wynosi: 5 lat, 7 miesięcy. Otrzymane wyniki sumujemy tj., 14 lat i 1 miesiąc (okres pracy liczonej w wymiarze półtorakrotnym) i pozostały okres pracy górniczej liczonej pojedynczo czyli 5 lat, 7 miesięcy. Oznacza to, że łączny okres pracy górniczej wynosi: 19 lat, 8 miesięcy. Należy odliczyć jeszcze okresy zwolnień lekarskich oraz innych absencji, które odlicza się z pracy górniczej i równorzędnej. Podaje Pan okres zwolnień uśredniając 1 rok. Oznacza to, że łączny okres pracy górniczej po odliczeniu wynosi: ok. 18 lat, 8 miesięcy. Podkreślam, że uprawnienia do świadczeń oraz ich wysokość ustalamy wyłącznie na podstawie formalnie złożonego wniosku oraz przedłożonej do tego wniosku dokumentacji. Prawo do emerytury górniczej stwierdza ZUS w decyzji organu rentowego. Jeżeli chodzi o możliwość przejścia na urlop górniczy to należy zwrócić się do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Partnerzy portalu