CZWARTA FALA COVID-19 FAKTEM: 5 706 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2; z powodu Covid-19 zmarło 59 osób; 76 359 chorych zmarło od początku pandemii; 2 961 923 Polaków zachorowało od początku pandemii; najwięcej zachorowań w województwach: lubelskiego (1181), mazowieckiego (1070), podlaskiego (580), 4264 łóżka zajęte przez pacjentów covidowych; 353 pacjentów podłączonych do respiratora; 181 800 osób na kwarantannie. Wśród pracowników JSW odnotowano 1 nowy przypadek zarażenia. Od początku pandemii - 5858 pracowników

Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter


Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Obniżony wiek emerytalny.
Mam58 lat .Pracowałem 13 lat na kopalni przy wydobyciu. Skoro w 98 roku nie miałem 25 lat stażu pracy tylko 20 lat to czy mimo tego będę mógł się w przyszłości starać o obniżenie mi wieku emerytalnego,czy też moja praca w szkodliwych warunkach przepada i z tego tytułu i nie będę podlegał obniżonemu wiekowi .
Ekspert ZUS odpowiada:
Możliwość skorzystania z emerytury wcześniejszej przepisy ustawy emerytalnej przewidują dla pracowników, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach. Praca górnicza jest pracą wykonywaną w szczególnych warunkach, zatem uprawnia także do skorzystania z wcześniejszej emerytury tym pracownikom, którzy nie uzyskali prawa do emerytury górniczej. Warunkami niezbędnymi do uzyskania prawa do emerytury wcześniejszej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948r. są: - posiadanie 25 lat pracy (okresów składkowych i nieskładkowych) na dzień 01.01.1999r., - w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach, także na dzień 01.01.1999r. W przypadku, gdy dana osoba nie spełnia warunków do emerytury górniczej, a posiada co najmniej 5 lat pracy górniczej, wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią, możliwe jest obniżenie powszechnego wieku emerytalnego (65 lat) o 6 miesięcy za każdy rok takiej pracy (nie więcej jednak niż o 15 lat). Taką możliwość mają jednak tylko te osoby, które na dzień 31.12.1998r. posiadają 25 lat okresów zatrudnienia, w tym przynajmniej 5 lat pracy górniczej. Emerytura przysługuje po spełnieniu wszystkich warunków łącznie. Z podanych przez Pana informacji wynika, że nie spełnia Pan warunku, w którym na dzień 31.12.1998 r. udowodni Pan wymagany staż 25 lat pracy ogółem. Zatem nie może Pan skorzystać z emerytury z obniżenia wieku emerytalnego o pracę górniczą. Jeżeli chodzi o emeryturę pomostową z tytułu wykonywania pracy górniczej przysługuje ona pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: - wykonywał w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 15 lat – prace górnicze, - osiągnął wiek 60 lat – mężczyzna, - posiada okres składkowy i nieskładkowy co najmniej 25 lat dla mężczyzn, - przed 1 stycznia 1999r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienione w starych lub w nowych wykazach prac (przynajmniej przez 1dzień), - po 31 grudnia 2008r. wykonywał prace górnicze lub inną pracę wymienioną w nowych wykazach prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (przynajmniej przez 1dzień), - rozwiązał stosunek pracy (wszystkie stosunki pracy, które zostały nawiązane przed prawem do emerytury). Aby ustalić, czy spełnia Pan warunki do emerytury z obniżenia wieku emerytalnego czy też emerytury pomostowej (ewentualnie jaki np. okres pracy górniczej brakuje do nabycia prawa) można wystąpić z formalnym wnioskiem do właściwej jednostki organizacyjnej ZUS. Bez oceny materiału dowodowego nie jest możliwe określenie czy nabędzie Pan uprawnienia do świadczeń emerytalnych.
Partnerzy portalu