Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Liczenie l4
Dzień dobry, proszę o odpowiedź ,odrabianie l4 jak jest liczony ( 1x1) każdy dzień ,czy jakoś inaczej
Ekspert ZUS odpowiada:
Do okresów pracy górniczej nie zalicza się okresów niezdolności do pracy, za które wypłacone zostało wynagrodzenie z tytułu choroby , zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne. Skoro mowa o okresach, to znaczy wszystkie dni, za które pracownik z tytułu niezdolności do pracy otrzymał wynagrodzenie z tytułu choroby, zasiłek lub świadczenie. Wyjątek dotyczy okresów niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne. Okresy tej niezdolności zalicza się do prawa do emerytury górniczej bez względu na wiek, o ile były bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy oraz przypadają w czasie trwania stosunku pracy. W przypadku, gdy pracownik kopalni jest zatrudniony pod ziemią na stanowisku robotniczym np. górnik pod ziemią i przebywa na zwolnieniu lekarskim to ta ilość dni korzystania ze zwolnienia lekarskiego będzie odliczona z okresów pracy górniczej i pozostanie do odpracowania. Natomiast w przypadku pracowników, którzy pracę wykonują częściowo pod ziemią a częściowo na powierzchni i dla udowodnienia pracy górniczej obowiązani są, by przedstawić miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię, ważna jest faktyczna ilość dni przepracowanych pod ziemią. Kwalifikacja danego miesiąca do pracy górniczej, zależy od ilości dni pracy pod ziemią. Ponieważ nie doprecyzował Pan pytania ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W celu uzyskania informacji jaki posiada Pan okres pracy górniczej proponuję zwrócić się z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury górniczej i przedłożyć wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające ustalić prawo do świadczenia. Uprawnienia w sprawie świadczeń emerytalnych rozpatrujemy wyłącznie na podstawie formalnie złożonego wniosku. Przy rozpatrzeniu wniosku ZUS zbada dokumenty potwierdzające charakter i okres zatrudnienia, dokona niezbędnych obliczeń i w decyzji poda, jaki posiada Pan staż pracy górniczej.
Partnerzy portalu