Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Skuteczne złożenie wniosku po 30 miesiącach pracy.
Dzień dobry, zwracam się z pytaniem jak poprawnie i skutecznie złożyć wniosek o ustalenie uprawnień do kolejnej emerytury górniczej w przypadku uzyskania przeze mnie uprawnień do emerytury górniczej bez względu na wiek (w moim przypadku - 46 lat) oraz przepracowaniu co najmniej 30 miesięcy i osiągnięciu wieku 50 lat, tak aby uniknąć decyzji odmownej ZUS i wstępowania na drogę sądową, co podobno bardzo często się zdarza. - Jaki należy złożyć wniosek (EMP, ERPO-1) oraz z jakiego artykułu ustawy wnioskować? - Czy do niezbędnego okresu pracy 30-stu miesięcy wlicza się również okresy nieskładkowe (L4, kwarantanna itp.), czy muszą to być pełne – przepracowane miesiące? - Z jakiego artykułu ustawy wynika ten okres 30-stu miesięcy?
Ekspert ZUS odpowiada:
Uprawnienia do emerytury górniczej z wieku 50 lat rozpatrujemy wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o przyznanie emerytury z art. 50 a ustawy emerytalnej należy złożyć na formularzu EMP. Jeśli ma Pan przyznaną emeryturę górniczą bez względu na wiek to rozpatrując wniosek wydamy decyzję odmawiającą prawa do kolejnej emerytury górniczej ponieważ prawo do emerytury górniczej można nabyć tyko raz. Jeśli nie zgadza się Pan z naszą decyzją w sprawie emerytury, może się Pan od niej odwołać do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu I instancji). Ma Pan na to miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Przy ustalaniu 30-miesięcznego okresu ubezpieczenia społecznego i ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, o którym mowa w art. 53 ust. 4 ustawy emerytalnej, uwzględnia się także okresy podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom oraz okresy pobierania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, a także wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Okres ten powinien przypadać w całości po przyznaniu świadczenia bezpośrednio poprzedzającego przyznawaną obecnie emeryturę. Liczy się on w zależności od dnia rozpoczęcia przez Pana zatrudnienia.