Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
15 lat i emerytura? nieścisłość?
Proszę wrócić do mojego wcześniejszego zapytania, Państwa odpowiedz: """"W opisanej przez Pana sytuacji osoba, w wieku 51 lat po przepracowaniu 15 lat pod ziemią i udokumentowaniu 4000 dniówek w wymiarze półtorakrotnym posiada okres pracy górniczej, który przedstawia się następująco: 4000 : 22 = 181 miesięcy. Te miesiące dzielimy przez 12, i otrzymujemy = 15 lat, 1 miesiąc i 18 dni. Dokładne wyliczenie dni przedstawia się następująco: [(15 x 12) + 1] x 22 = 3982; (4000 - 3982 = 18) : 12 = 15 lat, 1 miesiąc i 18 dni [(15 x 12) + 1] x 22 = 3982; (4000 - 3982 = 18). Po zsumowaniu łączny okres pracy górniczej wraz z dniówkami przepracowanymi w wymiarze półtorakrotnym, który może zaliczony do prawa do emerytury górniczej wynosi około: 22 lata, 6 miesięcy.""" Chyba coś w tych wyliczeniach jest jakaś nieścisłość może Pan ją wyjaśnić nadal nie rozumiem po zsumowaniu czego daje 22 lata,6 miesięcy z tych wyliczeń nie wynika żadna liczba22 lata i 6 mieś A: "(4000 - 3982 = 18) : 12 = 15" raczej 18:12=1,5 bardzo proszę rozwiać moje wątpliwości.
Ekspert ZUS odpowiada:
W nawiązaniu do wcześniejszego pytania doprecyzuję sprawę dotyczącą sposobu wyliczenia okresu pracy górniczej. Aby ustalić, jaki okres pracy górniczej należy zaliczyć w wymiarze półtorakrotnym, dokonujemy przeliczenia dniówek przodkowych na okres pracy. Przeliczenie następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Jeśli w zaświadczeniu stwierdzającym zatrudnienie po 31.12.1980 r. są podane dniówki robocze a nie okresy zatrudnienia, sumę dni zamienia się na miesiące przyjmując za miesiąc 22 dni robocze. Zatem 4000 podzielone przez 22 czyli (4000 : 22 = 181 miesięcy) to okres pracy górniczej w wymiarze półtorakrotnym (liczba dniówek zamieniona na okres pracy). 181 miesięcy stanowi 15 lat i 1 miesiąc. W ten sposób wyliczony okres pracy górniczej ograniczamy do faktycznie przepracowanego okresu tj. w tym przypadku do 15 lat pracy górniczej liczonej pojedynczo. Otrzymany wynik mnożymy x 1,5 (wymiar półtorakrotny),tj. ( 15 lat x 1,5 = 22,5) co stanowi 22 lata i 6 miesięcy (przeliczonego okresu w wymiarze półtorakrotnym) . Teraz możemy wyliczyć ogólny okres pracy górniczej, z uwzględnieniem tego przeliczonego w wymiarze półtorakrotnym. Jeżeli w okresie pracy górniczej tj. 15-stu latach czystego dołu jest 15 lat pracy górniczej wykazanej w dniówkach przodkowych, to pozostały okres pracy górniczej - liczonej pojedynczo - wynosi: 0 lat. Sumujemy otrzymane wyniki, czyli 22 lata i 6 miesięcy (okres w wymiarze półtorakrotnym po przeliczeniu) i pozostały okres pracy górniczej liczonej pojedynczo czyli 0 lat. Czyli łączny okres pracy górniczej razem z uwzględnieniem okresu pracy w wymiarze półtorakrotnym wynosi: 22 lat, 6 miesięcy. Należy jednak podkreślić, że uprawnienia do emerytury górniczej lub brak prawa do emerytury stwierdza ZUS w decyzji organu rentowego, na podstawie wniosku ubezpieczonego i analizy dokumentacji z przebiegu zatrudnienia.