Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
15 lat i emerytura?
Dzień dobry . Zgodnie z tytułem chciałem zapytać czy będę mógł odejść na emeryturę po15 latach pracy w kopalni . Na dzień dzisiejszy mam 48 lat i 9 miesięcy, przepracowane 14lat i 10 miesięcy poza kopalnią w hucie z tego 9lat w warunkach szczególnych zgodnie z ustawą udokumentowane. W kopalni przepracowałem na dzień dzisiejszy 12lat i 7miesięcy i posiadam dzisiaj 3370 dniówek przodkowych 1,8 jestem ślusarzem na przodku. Czy ma znaczenie że będę miał 51 lat gdy będę miał przepracowane pełne 15 lat na kopalni i prawdopodobnie 4000 dniówek 1,8 . Proszę o odpowiedz bo spotkałem się z dwoma sposobami wyliczenia i nie wiem które jest prawdziwe (chodzi mi o te słynne 528 dniówek 1.8 które to miały by pokrywać jeden rok z pozostałych pełnych brakujących do 25lat to mi nie pasuje bo aby pokryć owe brakujące 10 lat to by trzeba mieć 528dniówek razy 10 lat które to trzeba by mieć uzbierane daje 5280 bo to jest niemożliwe uzbierać tyle dniówek przez 15 lat ).
Ekspert ZUS odpowiada:
Górnicza emerytura ze względu na wiek 50 lat przysługuje pracownikowi, który udowodni 25 lat pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej, a w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej. Okres 15 lat dotyczy lat pracy liczonych pojedynczo, natomiast łączny okres 25 lat może uwzględniać w wyliczeniu okresy, które przy ustalaniu prawa do emerytury podlegają zaliczeniu w wymiarze półtorakrotnym. Za pracę równorzędną rozumieć należy: - zatrudnienie na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa w urzędach górniczych, jeżeli zatrudnienie jest związane z wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących prace górnicze, pod warunkiem, że uprzednio pracownik przepracował w tych podmiotach co najmniej 10 lat pod ziemią albo na stanowiskach dozoru lub kierownictwa ruchu, - zatrudnienie przy innych pracach nie dłużej niż 5 lat, do których pracownik wykonujący prace górniczą przeszedł w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego lub innego podmiotu wykonującego pracę górniczą. Z okresów pracy górniczej i równorzędnej odlicza się wszystkie okresy niezdolności do pracy w związku z chorobą przypadające po dniu 14.11.1991r., za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne oraz inne absencje tj. nieobecności nieusprawiedliwione, krwiodawstwo, urlop zdrowotny itp . Osoba, która posiada tylko 15 lat pracy górniczej będzie mogła przejść na emeryturę w wieku 50 lat, jeśli dodatkowo posiada 10 lat pracy równorzędnej. Do uzupełnienia do pełnych 25 lat pracy górniczej można przyjąć także dniówki przodkowe tzw. półtorakrotne. Aby ustalić, jaki okres pracy górniczej należy zaliczyć w wymiarze półtorakrotnym, dokonujemy przeliczenia dniówek przodkowych na okres pracy. Przeliczenie następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe, zgodnie z którym, jeżeli w zaświadczeniu stwierdzającym zatrudnienie po 31.12.1980 r. są podane dniówki robocze a nie okresy zatrudnienia, sumę dni zamienia się na miesiące przyjmując za miesiąc 22 dni robocze. W opisanej przez Pana sytuacji osoba, w wieku 51 lat po przepracowaniu 15 lat pod ziemią i udokumentowaniu 4000 dniówek w wymiarze półtorakrotnym posiada okres pracy górniczej, który przedstawia się następująco: 4000 : 22 = 181 miesięcy. Te miesiące dzielimy przez 12, i otrzymujemy = 15 lat, 1 miesiąc i 18 dni. Dokładne wyliczenie dni przedstawia się następująco: [(15 x 12) + 1] x 22 = 3982; (4000 - 3982 = 18) : 12 = 15 lat, 1 miesiąc i 18 dni [(15 x 12) + 1] x 22 = 3982; (4000 - 3982 = 18). Po zsumowaniu łączny okres pracy górniczej wraz z dniówkami przepracowanymi w wymiarze półtorakrotnym, który może zaliczony do prawa do emerytury górniczej wynosi około: 22 lata, 6 miesięcy. Należy pamiętać, że do 25-letniego okresu pracy górniczej i równorzędnej nie możemy uwzględnić innej pracy niż praca, która została w ustawie emerytalnej uznana za pracę górniczą lub równorzędną z pracą górniczą. Na podstawie podanych informacji nie możemy potwierdzić uprawnień do emerytury górniczej po ukończeniu 50 roku życia. Proponuję wystąpić do ZUS z formalnym wnioskiem o emeryturę górniczą. Na podstawie analizy całości dokumentacji ZUS ustali w decyzji faktyczny okres pracy górniczej i wskaże jaki okres pracy górniczej brakuje Panu do spełnienia warunków do emerytury. Dodatkowych informacji może Pan uzyskać w każdej jednostce ZUS.