Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura górnicza
Dzień dobry proszę o informacje na kilka pytań 1. dniówkami 1.8 można pokryć L4 (528 dniówek za rok ) czy pokryć można w każdej chwili ? czy np dopiero gdy przepracuje 25 lat mam 3 lata do odróbki to wtedy dopiero mogę pokryć dniówkami L4 ? 2. czy nadal obowiązuje przepis o wcześniejszej emeryturze po 15 latach górnictwa i 50 lat życia ? 3. jeśli posiadam wystarczającą ilość dniówek 1.8 i załóżmy ze nie mam L4 kopalnie by zamknęli to czy ten rok do 15 lat mogę pokryć dniówkami 1.8 ? 4. jeśli mam przepracowane 14 lat i złożyłbym prośbę do ZUS ile m am przepracowane po odjęciu l4 to czy ZUS mi udzieli takich informacji ? Dziękuje za informację
Ekspert ZUS odpowiada:
Górnicza emerytura ze względu na wiek 50 lat przysługuje pracownikowi, który udowodni 25 lat pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej (dotyczy zatrudnienia w urzędach górniczych związanego z wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych oraz innej pracy poza górnictwem do 5 lat, w związku z likwidacją zakładu górniczego),a w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej. Okres 15 lat dotyczy pracy liczonej pojedynczo, natomiast łączny okres 25 lat może uwzględniać w wyliczeniu okresy, które przy ustalaniu prawa do emerytury podlegają zaliczeniu w wymiarze półtorakrotnym. Z okresów pracy górniczej i równorzędnej odlicza się wszystkie okresy niezdolności do pracy w związku z chorobą przypadające po dniu 14.11.1991r., za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne. Należy pamiętać, że do 25-letniego okresu pracy górniczej i równorzędnej nie możemy uwzględnić innej pracy niż praca, która została w ustawie emerytalnej uznana za pracę górniczą lub równorzędną z pracą górniczą. Zgodnie z powyższą informacją tyko do łącznego stażu pracy górniczej -25 lat, ubezpieczonym ubiegającym się o przyznanie górniczej emerytury ze względu na wiek, można uwzględnić okresy pracy zaliczane w wymiarze półtorakrotnym (np. praca w przodkach węglowych lub praca w drużynach ratowniczych). Okres 15 lat dotyczy pracy liczonej pojedynczo bez wymiaru półtorakrotnego. Aby jednoznacznie stwierdzić, jaki okres pracy górniczej Pan posiada a także czy i kiedy nabędzie Pan prawo do emerytury górniczej w wieku 50 lat, konieczna jest analiza dokumentacji. Proponuję zatem wystąpić z wnioskiem o ustalenie uprawnień do emerytury górniczej. ZUS zbada dokumenty potwierdzające charakter i okres zatrudnienia, dokona niezbędnych obliczeń i w decyzji poda, jaki posiada Pan staż pracy górniczej. Oznacza to, że tylko na podstawie złożonego wniosku, zawierającego dokumentację pozwalającą na ustalenie okresu pracy górniczej można uzyskać informację na temat posiadanych okresów pracy górniczej.