Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Wykaz stanowisk
Oto wykaz stanowisk średniego dozoru:  Stanowiska średniego dozoru ruchu zakładu górniczego. 1. Sztygar oddziału dołowego według nazwy oddziału, którym kieruje. 2. Sztygar zmianowy oddziału dołowego według nazwy oddziału, w którym jest zatrudniony. 3. Sztygar spawalnictwa. 4. Mierniczy górniczy. 5. Asystent mierniczego górniczego. 6. Geolog, hydrogeolog, geofizyk górniczy. 7. Inspektor określonej specjalności: - bhp, - ds. przygotowania produkcji, rozwoju i projektowania procesów likwidacji zakładu górniczego, - nadzoru inwestycyjnego, - gospodarki maszynami, smarami, technologii górniczej, - mierniczy, - wykonawstwa remontów urządzeń. 8. Technik określonej specjalności: - pożarowy, - ds. tąpań, - pyłowy, - ds. zagrożeń wodnych, 9. Dyspozytor ds. metanometrii i tąpań. Moje pytanie jest następujące: czy stanowiska dla pkt. 6 Geolog, hydrogeolog, geofizyk górniczy oraz pkt. 7. Inspektor określonej specjalności: - gospodarki maszynami, smarami, technologii górniczej, Zus interpretuje jako osobne stanowiska które są oddzielone przecinkiem? np. Sztygar zmianowy Geolog, Sztygar zmianowy hydrogeolog, oraz Inspektor gospodarki maszynami, Inspektor technologii górniczej? Bez konieczności wykazu zjazdów pod ziemię?
Ekspert ZUS odpowiada:
Jeśli pracownik jest zatrudniony pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu zakładu górniczego i nazwa stanowiska pracy jest wymieniona w zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą, to do wniosku o emeryturę górniczą pracownik nie jest obowiązany przedstawić wykaz zjazdów pod ziemię za poszczególne miesiące. Niektóre stanowiska pracy są wymienione w wykazie pod określoną pozycją i dodatkowo w tym układzie przy nazwie kolejnego stanowiska, są rozdzielone przecinkiem. W takim przypadku za pracę górniczą, uznaje się pracę na stanowisku wymienionym w części nazw rozdzielonych przecinkiem, np. w zarządzeniu jest wymienione stanowisko: inspektor gospodarki maszynami, smarami, technologii górniczej, co należy także rozumieć jako oddzielne stanowiska czyli: inspektor gospodarki maszynami lub inspektor gospodarki smarami lub inspektor technologii górniczej pod ziemią. Miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię będzie jednak koniczny, gdy pracownik dozoru ruchu wystąpi np. z wnioskiem o emeryturę górniczą bez względu na wiek. Nie dotyczy osób zatrudnionych na stanowiskach: nadgórnik, dozorca, sztygar oddziału dołowego lub sztygar zmianowy pod ziemią, gdyż praca na tych stanowiskach jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią.