Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura górnicza - 4 zjazdy
Witam serdecznie! Od niedawna pracuję na kopalni jako starszy inspektor ds. przygotowania produkcji, rozwoju i projektowania procesów likwidacji zakładu górniczego. Mam 4 zjazdy pod ziemię co miesiąc. Chciałem zapytać czy jest to wystarczająca ilość aby mieć zaliczony miesiąc pracy górniczej i przejść na emeryturę w wieku 50 lat? W jakim wymiarze liczona będzie moja emerytura - jak mniemam w wymiarze półtorakrotnym raczej nie? Pozdrawiam
Ekspert ZUS odpowiada:
Stanowisko starszego inspektora o podanej specjalności tj. ds. przygotowania produkcji, rozwoju i projektowania procesu likwidacji zakładu górniczego, jest wymienione w zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. Załącznik Nr 1, jako stanowisko wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego. Niezależnie od ilości wykonanych w miesiącu zjazdów pod ziemię, czyli nawet gdyby to były tylko 4 zjazdy, praca na tym stanowisku jest zaliczana do pracy górniczej tak zwanej mieszanej, czyli wykonywanej częściowo pod ziemią i częściowo na powierzchni. W tym przypadku ubezpieczony może ubiegać się o emeryturę górniczą po ukończeniu wieku 50 lat i po spełnieniu pozostałych warunków stażowych. Przy obliczaniu wysokości emerytury, do okresu pracy mieszanej stosuje się przelicznik 1,4. Wymiar półtorakrotny odnosi się natomiast do okresów pracy tak zwanej przodkowej - wykonywanej przez pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresów pracy czynnych ratowników w drużynach ratowniczych. Wysokość emerytury górniczej jest ustalana w oparciu o kilka elementów takich jak: kwota bazowa, jaka będzie obowiązywać w dniu nabycia prawa do emerytury, indywidualny wskaźnik wysokości podstawy wymiaru ubezpieczonego ustalony w oparciu o wynagrodzenia otrzymywane w okresach przyjętych do wyliczenia podstawy wymiaru emerytury, suma okresów składkowych i nieskładkowych oraz zastosowane przeliczniki do okresów pracy górniczej.