Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Dotyczy oznaczenia w świadectwie pracy
Witam W świadectwie pracy mam zapis za okres 1.11.91-31.12.95 dozór PM Wykaz B Dz 4 poz9 pkt 28 co to oznacza . Czy ten okres zaliczany jest do warunków szkodliwych ?
Ekspert ZUS odpowiada:
W świadectwie pracy pracodawca umieścił informację z której wynika, że w podanym okresie wykonywał Pan pracę w szczególnych warunkach, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Jeśli jest to jedyny okres pracy w szczególnych warunkach, nie wpłynie on na prawo lub wysokość przyszłej emerytury.