Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Praca górnicza w podmiotach gospodarczych
Witam jak wygląda sprawa z pracą górniczą we firmach świadczących usługi dla kopalń? Czy należy wykazywać co najmniej połowę zjazdów aby miesiąc był zaliczony do pracy górniczej czy może wystarczy mieć tylko stanowisko zgodne z ZARZĄDZENIEM NR 9 MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU z dnia 23 grudnia 1994 r. załącznik nr 2 "wykaz stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu podmiotów gospodarczych wykonujących dla podziemnych zakładów górniczych roboty górnicze, roboty przy budowie szybów, roboty budowlano-montażowe, roboty przy naprawie maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń oraz wykonujących dla kopalń siarki i węgla brunatnego roboty górnicze, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą." np. Inspektor ds. przygotowania produkcji.?
Ekspert ZUS odpowiada:
Na postawie zapisu art. 50c ust. 1 pkt. 5 ustawy emerytalnej, praca w spółkach na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu pod ziemią tj. na stanowiskach wymienionych w przywołanym zarządzeniu Nr 9, może być zliczona do pracy górniczej, o ile spółki są zakładem górniczym, tj. w zakresie prowadzonej działalności wykonują na rzecz kopalń określone roboty górnicze lub montażowe. W tym przypadku wskazana jest analiza dokumentacji sporządzonej przez spółkę. Czasami konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego także z kopalnią, w której praca jest wykonywana. W niektórych przypadkach wymagany jest miesięczny wykaz zjazdów ubezpieczonego pod ziemię. Należy podkreślić, że każda sprawa podlega szczegółowej analizie organu rentowego, w oparciu o dołączone do wniosku dokumenty z przebiegu zatrudnienia.