Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Odrabianie l4 - dzień za dzień?
Dzień dobry. Pracuję pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku robotniczym od 1.09.1994 roku. W tym okresie przebywałem na L4 2,5 roku (w tym świadczenia rehabilitacyjne 180dni). Pytanie 1: jak są traktowane dni świadczenia rehabilitacyjnego przy ich odrabianiu - tak samo, jak zwykłe zwolnienie lekarskie? Pytanie 2: czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów na emeryturę będę mógł odejść po przepracowaniu 25 lat i 2,5 roku za L4, czyli w marcu 2022? Do tego czasu nie przekroczę wieku 50 lat, więc szychty 1,8 wiele tu nie zmienią.
Ekspert ZUS odpowiada:
Z okresów pracy górniczej są odliczane okresy niezdolności do pracy na skutek choroby lub świadczenia rehabilitacyjne. Jeśli pracownik chce skorzystać z emerytury górniczej bez względu na wiek, będzie musiał odrobić ten czas. Wyjątek w tym przypadku stanowią okresy niezdolności do pracy na skutek choroby i świadczenia rehabilitacyjne, które pozostają w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Gdy okresy te są poprzedzone pracą górniczą wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią oraz przypadają w czasie zatrudnienia, są zaliczane do uprawnień do emerytury górniczej bez względu na wiek. Uprawnienia do emerytury górniczej potwierdza w drodze decyzji właściwy organ rentowy, na postawie analizy dokumentacji z przebiegu zatrudnienia dołączonej do wniosku ubezpieczonego. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w każdej placówce ZUS.