Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
MiesiĘczny czy kwartalny wykaz zjazdÓw
Witam, moje stanowisko inspekcyjne nie jest ujęte w Zarządzeniu nr 9 MPiH z 23.12.1994 r w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią aby odejść na emeryturę górniczą muszę udowodnić minimum połowę zjazdów w miesiącu - pytanie czy musi to być wykaz zjazdów miesięczny czy może być kwartalny (kwartalny jest korzystniejszy)pozdrawiam.
Ekspert ZUS odpowiada:
Kwartalny sposób rozliczenia okresów pracy górniczej, jest możliwy jedynie w przypadku badania uprawnień do emerytury górniczej bez względu na wiek i w stosunku do pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. W opisanym przypadku, praca górnicza będzie rozliczana na podstawie miesięcznego wykazu zjazdów pod ziemię.