Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Emerytura na 50 lat, zetki, urlop górniczy
Witam, Pracuję w pełnym wymiarze czasu pracy na dole kopalni jako pracownik fizyczny. Mam parę pytań. Przepraszam, że tak obszernie. 1.Czy z punktu widzenia wysokości przyszłej emerytury i zbieranego stażu do emerytury (roboczodniówki) korzystniej jest dla mnie pracować w weekendy i za ten dzień wybierać zetki czy nie pracować w ogóle w weekendy, pracując pełny tydzień roboczy? 2. Chciałbym iść na emeryturę na wiek – 50 lat. Zgodnie z przepisami muszę udowodnić 15 lat czystej pracy górniczej a łacznie 25 lat pracy górniczej (razem z dniówkami półtorokrotnymi). W wieku 50 lat będę mieć stazu pracy na dole 22 lata, odliczając L4, 21lat. W tym szycht półtorakrotnych za okres 10 lat. Czy dobrze rozumuję: Będę mógł isć na emeryturę (50 lat) gdy po pierwsze: będę mieć 15 lat pracy na dole (mam) a w pozostałym okresie ( 6 lat w moim przypadku) muszę nazbierać dodatkowe 10 lat łącznie z dniówkami 1,5? Czy też przepis mówi by łącznie, w całym okresie pracy pod ziemią mieć staż 15 lat liczony pojedynczo a 25 lat liczony z dniówkami 1,5? 3. Zgodnie z aktualnym art. 11b ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego urlop górniczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu pod ziemią…któremu ze względu na wiek, łączny staż pracy lub staż pracy pod ziemią wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury – w wymiarze do czterech lat. Czy w moim przypadku (emerytura w wieku 50 lat) m…mógłbym się starać o urlop górniczy w sytuacji gdy w wieku 50 lat mam 15 lat czystej pracy górniczej i….21 lat (zamiast 25-4) pracy górniczej liczonej razem z dniówkami 1,5? 4. Czy gdybym odchodził na emeryturę będąc tzw. Inspektorem dołowym, z kilkoma zjazdami w m-cu, na stanowisku zgodnym z Załacznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r to też mógłbym się starać o urlop górniczy czy też dotyczy on tylko osób pracujących i kończących zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na dole?
Ekspert ZUS odpowiada:
1. Dla pracownika fizycznego, który pracuje stale pod ziemią, dodatkowa praca w weekendy pozostaje bez wpływu na długość okresów pracy górniczej. Nawet, jeśli w danym miesiącu pracownik pracował wszystkie weekendy, do pracy górniczej będzie zaliczony tylko miesiąc pracy. Jeśli jednak pracownik za dodatkową pracę w weekendy otrzymuje wyższe wynagrodzenie, które będzie w przyszłości przyjęte do wyliczenia podstawy wymiaru emerytury, to w jakimś stopniu wpłynie to na jej wysokość. 2. Warunek minimum 15 lat pracy górniczej dla uprawnień ze względu na wiek 50 lat odnosi się do osób, które oprócz pracy górniczej wykonują także pracę równorzędną z pracą górniczą określoną w ustawie emerytalnej. W pozostałych przypadkach tj. gdy np. górnik wykonuje tylko pracę pod ziemią to łącznie z pracą, która do uprawnień do emerytury górniczej jest zaliczana w wymiarze półtorakrotnym, powinien wykazać 25 lat pracy górniczej. Przy założeniu, że pracownik posiada 21 lat pracy górniczej liczonej pojedynczo i dodatkowo 10 lat przeliczonych dniówek półtorakrotnych przepracowanych w tym okresie, to spełniony jest warunek 25 lat pracy górniczej. 3. urlop górniczy zgodnie z przywołaną ustawą przysługuje pracownikowi, który ukończy np. wiek 50 lat i wraz z tym urlopem udowodni wymagany do przyznania emerytury staż pracy górniczej. Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) udzieli pracownikowi urlopu górniczego, gdy ZUS na wniosek SRK wyda zaświadczenie, w którym wskaże wyliczony łączny staż pracy górniczej. Szczegółowe informacje w sprawie wniosku o urlop górniczy, można uzyskać u pracodawcy. 4. Urlop górniczy może być udzielony także pracownikom, zatrudnionym na stanowisku dozoru ruch lub kierownictwa ruchu, jeżeli stanowisko to jest wymienione w Zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i w kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą.
Partnerzy portalu