Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wykaz dniówek zjazdowych
Dzień dobry ! Po likwidacji zakładu pracy nie otrzymałem wykazu dniówek zjazdowych. Z tego powodu ZUS nie zalicza mi 15 lat pracy pod ziemią. Czy jest jakieś wyjście ? Mam świadectwa pracy i karty płacowe, gdzie jest wyszczególnione "praca w szczególnych warunkach od.... do..." Dziękuję za odpowiedź.
Ekspert ZUS odpowiada:
Gdy zakład pracy nie istnieje i nie ma możliwości by pozyskać np. z archiwum odpowiednią dokumentację, orzeczenie w kwestii uznania pracy, jako pracy górniczej może wydać właściwy sąd. W sprawach świadczeń emerytalno-rentowych właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od decyzji ZUS ubezpieczony może złożyć odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sądu, w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia. Po tym terminie decyzja staje się prawomocna. Jeśli posiada Pan inne dowody, które nie podlegały ocenie ZUS, może ponownie wystąpić z wnioskiem o emeryturę górniczą. Dowody te należy dołączyć do wniosku. W przypadku gdy ZUS w oparciu o analizę całości zgromadzonej dokumentacji wyda negatywną decyzję, może Pan wnieść odwołanie za pośrednictwem ZUS do sądu. Sąd podda weryfikacji decyzję i wyda stosowne rozstrzygnięcie. Szczegółowe informacje w sprawie, w tym informacje co do ewentualnego zaskarżenia decyzji, może Pan uzyskać w swojej placówce ZUS.
Partnerzy portalu