Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury a niepełny rok pracy
Witam, chciałbym uzyskać informację na temat zasady obliczania wskaźnika wysokości podstawy wymiaru emerytury górniczej za niepełny przepracowany rok. Jest to dla mnie istotne gdyż naturalnie w ostatnim roku przed przejściem na emeryturę moje zarobki będą najprawdopodobniej w najlepszej relacji w stosunku do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Mam wątpliwości czy wynagrodzenie za przepracowane miesiące będzie brane pod uwagę w stosunku do całego roku kalendarzowego czy proporcjonalnie do ilości miesięcy które przepracowałem. Ponadto chciałbym się dowiedzieć czy składniki wynagrodzenia takie jak odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa mają znaczenie przy obliczaniu wskaźnika wysokości podstawy wymiaru emerytury. Pozdrawiam. Robert
Ekspert ZUS odpowiada:
Sposób ustalania podstawy wymiaru emerytury określa art. 15 ust. 4 ustawy emerytalnej. Praktycznie aby ustalić wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury, łączną kwotę wynagrodzeń uzyskaną w danym roku, która stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenia emerytalne i rentowe, porównuje się do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za dany rok kalendarzowy i ustala się wskaźnik procentowy za ten rok. Zatem niezależnie od tego, że pracownik otrzymał wynagrodzenie tylko za część roku to i tak w celu ustalenia wskaźnika procentowego, wynagrodzenie to będzie porównane do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za dany rok kalendarzowy. Odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa jeżeli nie stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie będą uwzględniane w wyliczeniu podstawy wymiaru emerytury. Pracodawca w sporządzonym zaświadczeniu o wynagrodzeniu, które dołącza do wniosku emerytalnego, wskazuje składniki wynagrodzenia, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenia emerytalne i rentowe.