Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
L4, czyd
Witam! Mam parę pytań, jako ze jestem na początku drogi zawodowej chciałbym dowiedzieć się paru rzeczy. Z gory dziękuje za poświęcony czas na Państwa odpowiedź 1. Pracuję na kopalni od 16.10.2008r. Z tego pod ziemią, w pełnym wymiarze czasu pracy 6 lat i w tym okresie mam 107 dni L4 (łącznie z dniami świątecznymi czyli po prostu te 107 dni to dni kalendarzowe). Czy do okresów składkowych do przyszłej emerytury odliczy mi się od tych 6 lat dokładnie 107 dni kalendarzowych czy też 107 dni roboczych? 2. Obecnie będę przechodził na etat inspektora p/z w systemie pracy mieszanej (część pracy p/z część na pow.) Jeszcze nie wiem czy bedę mieć stanowisko gdzie bedę musiał przedkładac wykaz zjazdów pod ziemię za każdy miesiąc oddzielnie (wykaz dniówek przepracowanych pod ziemią) tak by udowodnić że w danym miesiącu ilośc zjazdów to min 12 dniówek czy też obejdzie się bez tego bo moje stanowisko będzie widnieć w Zarządzeniu nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu.... Moje pytanie: Czy przypadku pierwszej lub drugiej opcji zasady odrabiania L4 są takie same jak w przypadków pracowników dołowych ktorzy przechodzą na emeryturę bez względu na wiek? 3. Obecnie będę przechodził na etat inspektora p/z w systemie pracy mieszanej (część pracy p/z część na pow.) Jeszcze nie wiem czy bedę mieć stanowisko gdzie bedę musiał przedkładac wykaz zjazdów pod ziemię za każdy miesiąc oddzielnie (wykaz dniówek przepracowanych pod ziemią) tak by udowodnić że w danym miesiącu ilośc zjazdów to min 12 dniówek czy też obejdzie się bez tego bo moje stanowisko będzie widnieć w Zarządzeniu nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu.... Moje pytanie: Czy przypadku pierwszej lub drugiej opcji zasady odrabiania L4 są takie same jak w przypadków pracowników dołowych ktorzy przechodzą na emeryturę po przepracowaniu 25 lat w pełnym wymiarze czasu pracy czy też panują tu inne zasady? A może w przypadku pracy mieszanej L4 nie trzeba w ogóle odrabiać? 3. Z przepracowanych 6 lat na dole, 4 lata mam tzw dniówek 1,5 krotnych (emerytalnych) - tak wynika z moich pasków zarobkowych (symbol DNE). Jednakże nie była to praca ani w przodkach, ani w drużynie ratowniczej tylko w dziale Wentylacji, w oddziale pyłowym. Czy ten czas faktycznie zaliczy mi się do stazu emerytalnego półtorakrotnie? Tzn z 4 lat zrobi się 6? 4. Jak rozumieć ten zapis? "Emerytura górnicza przysługuje pracownikowi, który ukończył 50 lat życia, jeśli posiada okres pracy górniczej, łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn, a w tym przynajmniej 15 lat czystej pracy górniczej. Natomiast osoba, która ukończy 55 lat może przejść na górniczą emeryturę, jeśli posiada okres pracy górniczej, łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn, a w tym przynajmniej 10 lat czystej pracy górniczej" Co to znaczy tzn. czysta praca górnicza? Czy pracując jako inspektor p/z w systemie pracy tzw. mieszanej nie wykonuję "czydtej pracy górniczej" innymi słowy, czy ten termin jest zarezerwowany tylko dla osób ktorzy pracują w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią we wszystkie dni robocze w m-cu (gornik, sztygar, itp?) Jeszcze inaczej, czym się rózni praca górnicza od czystej pracy górniczej?
Ekspert ZUS odpowiada:
Zasady odliczania okresów niezdolności do pracy na skutek choroby od okresów pracy górniczej są takie same, niezależnie od tego czy jest to emerytura górnicza bez względu na wiek, czy też emerytura górnicza w wieku 50 lub 55 lat. Różnica jest tylko przy samym kwalifikowaniu pracy górniczej. Jeżeli pracownik jest zatrudniony np. w kopalni stale pod ziemią na stanowisku robotniczym lub np. na stanowisku dozoru ruchu: nadgórnika, dozorcy, sztygara zmianowego lub sztygara oddziałowego pod ziemią, z okresów tej pracy odlicza się okresy niezdolności do pracy z tytułu choroby, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, w tym za soboty, niedziele i dni świąteczne. Na tych samych zasadach odlicza się okresy niezdolności do pracy gdy pracownik jest zatrudniony na stanowisku dozoru ruchu lub kierownictwa ruchu pod ziemią wymienionym w zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu i ubiega się o emeryturę ze względu na wiek. Jeżeli natomiast kwalifikacja okresów pracy górniczej następuje na podstawie miesięcznego wykazu dniówek lub zjazdów pod ziemię, to w pierwszej kolejności ustala się, czy w danym miesiącu pracownik wykonał wymaganą liczbę dniówek lub zjazdów pod ziemię. Gdy miesiąc jest zakwalifikowany do pracy górniczej i pracownik był jednocześnie w tym czasie niezdolny do pracy na skutek choroby, to z tego miesiąca odlicza się okres niezdolności do pracy, na zasadach wskazanych wyżej. Ewidencję dniówek, które do uprawnień do emerytury ze względu na wiek 50 lub 55 lat podlegają zaliczeniu w wymiarze półtorakrotnym prowadzi zakład górniczy. Jak wiadomo, okres pracy zaliczany w wymiarze półtorakrotnym powiększa ogólny staż pracy górniczej wymagany do nabycia prawa do emerytury górniczej ze względu na wiek tj. 25 lat. Jeżeli chodzi o termin "czysta praca górnicza", to jest to pojęcie potoczne i odnosi się do każdej pracy górniczej, liczonej w wymiarze pojedynczym. Przykład: Górnik pracował 10 lat pod ziemią, z tego 4 lata pracował w drużynie ratowniczej. Czystej pracy górniczej ma więc 10 lat. Natomiast do ogólnego stażu (25 lat) wymaganego do emerytury ze względu na wiek (50 lub 55 lat), zaliczymy łącznie 12 lat pracy górniczej. Dodatkowe dwa lata wynikają z tego, że w trakcie 10 lat pracy górniczej, 6 lat stanowi praca górnicza liczona w wymiarze pojedynczym, natomiast 4 lata pracy w drużynie ratowniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym czyli kolejne 6 lat .