Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura (jaka) w wieku 57 lat.
Mam 55 lat i 6 mies.W Waszym pytaniu do ZUS z dn. 27.03.2015, o emeryturę w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej dostrzegłem szansę na emeryturę przed 60-tką.Mam zaliczone przez ZUS -33-lata stażu sumarycznego(w tym 16 lat pracy górniczej).Czy mogę na podstawie art.46 ustawy emerytalnej w myśl art.184 tejże ustawy skorzystać z odliczenia 8-lat i przejść na emeryturę w wieku 57 lat ,skoro wykonywałem prace górnicze przed 01.01.1999(29.06.-31.08.1981)oraz po 31.12.1998(20.08.2001-do nadal)???
Ekspert ZUS odpowiada:
Przypomnę, że mężczyźni urodzeni po 31.12.1948 r., którzy nie spełniają warunków do emerytury górniczej, mogą skorzystać z emerytury w obniżonym wieku na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej, jednak warunki dotyczące ogólnego stażu pracy tj. 25 lat, a w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią, w kopalniach siarki lub węgla brunatnego, muszą łącznie spełnić na dzień 1.01.1999 r. Wówczas powszechnie obowiązujący wiek emerytalny tj. 65 lat, obniża się o 6 miesięcy za każdy pełny rok takiej pracy, także za pozostałe okresy pracy górniczej wykonywanej po 31.12.1998 r., nie więcej jednak niż o 15 lat. Emerytura przysługuje pod warunkiem, że ubezpieczony nie przystąpił do jednego spośród otwartych funduszy emerytalnych albo zgłosił wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. Może Pan w tej sprawie wystąpić z formalnym wnioskiem do swojej placówki ZUS - właściwej ze względu na adres zamieszkania. ZUS dokona analizy Pana dokumentacji z przebiegu zatrudnienia - dołączonej do wniosku o emeryturę i wyda decyzję. Tam też otrzyma Pan szczegółowe informacje w swojej sprawie.
Partnerzy portalu