Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Odpracowanie l4
Witam, jeśli mam zwolnienie L-4 np. 10 dni w co wchodzą dni wolne od pracy, to jak wygląda odpracowanie tych dni czy to są 10 dni roboczych czy 10 dni kalendarzowych. Miesiąc ma np. 22 dni robocze lub 30 dni zwolnień lekarskich. Dzięki za pomoc Piotr
Ekspert ZUS odpowiada:
Jeżeli staż pracy górniczej do uprawnień do emerytury górniczej bez względu na wiek jest liczony okresem od...do..., to z tego okresu odlicza się cały okres zwolnienia lekarskiego. Załóżmy że praca górnika pod ziemią była wykonywania od 2.04.2017 r. do 5.09.2018 r. W tym czasie pracownik chorował od 13.09.2017 r. do 22.09.2017 r. to jest 10 dni, za które otrzymał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, także za dni wolne od pracy czyli za sobotę i niedzielę. W takim przypadku do pracy górniczej będzie zaliczony faktyczny okres pracy to jest od 2.04.2017 r. do 12.09.2017 r. i od 23 .09.2017 r. do 5.09.2018 r. W przypadku miesięcznego rozliczenia czasu pracy pracownika, który na potwierdzenie pracy górniczej wykonywanej stale pod ziemią przedstawia miesięczny wykaz dniówek przepracowanych pod ziemią – zjazdów pod ziemię, w celu zakwalifikowania danego miesiąca do pracy górniczej, zalicza się tylko dni przepracowane pod ziemią i ewentualnie dodatkowo np. dni urlopu wypoczynkowego, dni delegacji służbowej, dni w których pracownik odbywał obowiązkowe i kontrolne badania lekarskie. Przykładowo, jeżeli we wrześniu 2017 r. było 21 dni roboczych. Pracownik w tym miesiącu przepracował 13 dni pod ziemią, 4 dni korzystał z urlopu wypoczynkowego i przez 10 dni w tym miesiącu był niezdolny do pracy w związku z chorobą – cały miesiąc będzie pominięty, gdyż pracownik z uwzględnieniem urlopu wypoczynkowego, nie przepracował 21 dni pod ziemią. Do dni pracy pod ziemią, zalicza się także pracę wykonywaną np. w dni świąteczne lub w dni wolne od pracy np. w soboty. Ze względu na zbyt ogólne informacje i brak możliwości oceny dokumentacji z przebiegu zatrudnienia, nie mogę określić zasad odpracowania dni niezdolności do pracy. Bliższe informacje z pewnością uzyska Pan w każdej placówce ZUS.