Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura górnicza o obniżonym wieku emerytalnym
witam: pytanie: posiadam 25 lat składkowych do 31.12.2008 roku, nie przystąpiłem do OFE, udokumentowałem 13 lat pracy dołowej górniczej co pozwala na obniżenie wieku emerytalnego tj 65 lat o sześć lat i sześć miesięcy do wieku 58 lat i sześć miesięcy. które osiągnąłem 5 sierpnia 2018 r, dlatego ZUS omówił mi przyznania emerytury
Ekspert ZUS odpowiada:
Na podstawie przepisów ustawy emerytalnej, jakie obowiązywały do dnia 31.12.2008 r., niektórym ubezpieczonym przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy górniczej, jednak po spełnieniu łącznie warunków wymienionych w ustawie. Wprost z art. 39 ustawy wynika, że ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy posiadają okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze co najmniej 25 lat i którzy nie spełniają warunków wymaganych do uzyskania emerytury górniczej ze względu na wiek, a którzy mają co najmniej 5 lat: pracy górniczej, wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, albo pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki – powszechny wiek emerytalny czyli 65 lat, obniża się o 6 miesięcy za każdy rok takiej pracy, nie więcej jednak niż o 15 lat. Z prawa do emerytury na wymienionych warunkach na podstawie art. 46 ustawy, mogą także skorzystać ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. jeżeli spełniają łącznie dodatkowe warunki: 1) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa; 2) warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach, czyli ogólny staż pracy, w tym staż pracy górniczej oraz obniżony wiek emerytalny, spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r. W podanych informacji wynika, że niestety obniżony wiek emerytalny osiągnął Pan dopiero w sierpniu 2018 r., czyli po 31.12.2008 r.