Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Miesiące składkowe górnicze
Witam, ja chciałem zapytać o kwestie krwiodawstwa. Jeżeli miesiąc ma 22 dni, a my przerobimy 21 dni na dole, a jeden dzień to będzie urlop z powodu oddania krwi to liczy się to jako miesiąc składkowy czy nieskładkowy do stażu? Jeżeli przepracujemy 25 lat na dole oddając przy tym co 2 miesiąc krew to liczone do stażu jest jako 12,5 roku? Czy odrabiamy po prostu ten 1 dzień, który wykorzystaliśmy na oddanie krwi.
Ekspert ZUS odpowiada:
Dni wolne od pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w związku z oddaniem krwi, są zaliczane do ustalenia wysokości emerytury jako okresy składkowe. Natomiast przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej i przy stosowaniu przeliczników do okresów pracy górniczej istotne jest, czy w danym przypadku praca górnicza jest liczona okresem, czyli np.: górnik pod ziemią od 15.04.1993 r. do 30.06.2018 r. Jeżeli w całym tym okresie było załóżmy 150 dni krwiodawstwa, to taką ilość dni ZUS odliczy od powyższego okresu pracy górniczej. Natomiast gdy ubezpieczony, w celu udowodnienia okresów pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią, zobowiązany był do przedstawienia miesięcznego wykazu zjazdów pod ziemię, koniczna jest analiza każdego pełnego miesiąca pracy. Przykładowo: nadsztygar górniczy pod ziemią w okresie od 15.04.1993 r. do 30.06.2018 r. Jeżeli w danym miesiącu były np. 22 dni robocze, jednak pracownik przepracował tylko 21 dni pod ziemią po odliczeniu 1 dnia krwiodawstwa, to cały miesiąc będzie odliczony z okresu pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. Dodam, że w przypadku uprawnień do emerytury górniczej bez względu na wiek ZUS ustala, czy dla danego ubezpieczonego korzystniejsze jest rozliczenie miesięczne, czy też kwartalne. Może się okazać, że jeżeli w jednym miesiącu danego kwartału, pracownik nie wykonał wymaganej liczby zjazdów pod ziemię, ale w następnym miesiącu, miesiącach tego kwartału wykonał większą liczbę zjazdów, rozliczenie kwartalne będzie korzystniejsze.
Partnerzy portalu