Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Zaliczenie pracy pod ziemiĄ
PROSZĘ O INFORMACJĘ CZY 8 LAT PRACY POD ZIEMIĄ SKRACA TERMIN ODEJŚCIA NA EMERYTURĘ. PAMIĘTAM PRZEPIS KTÓRY MÓWIŁ ŻE 1 ROK PRACY POD ZIEMIĄ OBNIŻA WIEK DO EMERYTURY O 0,5 ROKU, POZDRAWIAM
Ekspert ZUS odpowiada:
Rzeczywiście jest taki zapis ustawy emerytalnej, który niektórym ubezpieczonym umożliwia skorzystanie z obniżenia powszechnego wieku emerytalnego maksymalnie o 15 lat. 8 lat pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią, umożliwia przejście na emeryturę w wieku 61 lat w przypadku mężczyzn, jeżeli mężczyzna do 31.12.2008 r. spełnił warunki do emerytury. W szczególności do tego dnia, ukończył wiek 61 lat, udowodnił 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a w tym wskazany okres pracy górniczej. Podstawa prawna to art. 46 w związku z art. 39 ustawy emerytalnej. Ponadto ubezpieczonym, którzy do 31.12.2008 r. nie spełnili warunków do emerytury z obniżenia wieku, a którzy spełniają warunki określone w art. 184 ustawy emerytalnej, również przysługuje emerytura z obniżonego wieku. W tym przypadku ubezpieczony musi jednak spełnić łącznie następujące warunki: na dzień wejścia w życie ustawy emerytalnej tj. na dzień 1.01.1999 r., udowodnić co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią, oraz łącznie tyle lat takiej pracy, która umożliwia obniżenie powszechnego wieku emerytalnego o 6 miesięcy za każdy pełny rok pracy, nie więcej niż o 15 lat. Dodam, że powyższe dotyczy ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948 r., którzy nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego (OFE), albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa.
Partnerzy portalu